Nowoczesne metody monitorowania glikemii to GPS dla pacjenta

Nowoczesne metody monitorowania glikemii to GPS dla pacjenta

O tym jakie wnioski i rekomendacje płyną z raportu „Znaczenie nowoczesnych metod monitorowania glikemii i telemedycyny dla poprawy jakości opieki nad pacjentem z cukrzycą” mówi prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego....
Jak leczyć cukrzycę?

Jak leczyć cukrzycę?

Prof. Leszek Czupryniak o tym, jak leczyć cukrzycę. Jak leczyć cukrzycę? – Trzeba wcześnie ją wykryć, wcześnie zastosować farmakoterapię metforminą i wcześnie włączyć flozyny pozwalające na zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego oraz uniknięcie insulinoterapii,...
Minister odpowiada na nasz apel w sprawie refundacji flozn

Minister odpowiada na nasz apel w sprawie refundacji flozn

– Pacjenci sformułowali apel dotyczący nowych terapii w cukrzycy typu 2. Zwracają w nim uwagę na brak dostępności do flozyn. Jak Państwo w MZ reagujecie na te apele? Jaka będzie odpowiedź Ministerstwa Zdrowia? Zapytaliśmy o to wiceministra Macieja Miłkowskiego....
100 000 dzieci przebadanych w kierunku zapobiegania cukrzycy typu 1

100 000 dzieci przebadanych w kierunku zapobiegania cukrzycy typu 1

Sukces badaczy Instytutu Matki i Dziecka oraz Dziecięcego Szpitala Klinicznego Naukowcy warszawskiego Instytutu Matki i Dziecka i Dziecięcego Szpitala Klinicznego z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłosili sukces w jednym z największych europejskich projektów...
Skip to content