Amerykańscy badacze opracowali lek na cukrzycę, charakteryzujący się odmiennym mechanizmem działania, niż te dostępne na rynku. Farmaceutyk, który jest na etapie testów, może okazać się dobrym rozwiązaniem dla chorych na cukrzycę typu 2, u których kontrola poziomu cukru jest utrudniona.

Jak pisze Rzeczpospolita, testy kliniczne wykazały, że nowy lek podawany razem z metforminą, jednym z podstawowych leków przeciwcukrzycowych, poprawił kontrolę poziomu cukru we krwi.

W badaniu uczestniczyło 190 pacjentów z cukrzycą typu 2, którzy już brali metforminę. Grupa została losowo podzielona na dwie podgrupy. Pacjenci z pierwszej z nich przyjmowali nowy lek, drudzy inny lek przeciwcukrzycowy – sitagliptynę lub placebo.

Test trwał 6 miesięcy. Po tym czasie okazało się, że chorzy leczeni za pomocą eksperymentalnego środka, mieli niższy poziom glikozylowanej hemoglobiny, traktowanej jako wyznacznik kontroli poziomu glikemii.

Nowy lek jest modulatorem glukokinazy wątrobowej, enzymu kontrolującego poziom cukru w komórkach oraz mechanizm gospodarki energetyczne.

Źródło: Rzeczpospolita/Rynek Zdrowia

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content