W związku ze zmianami w przepisach, od bieżącego roku chętni podatnicy przekazują 1,5% a nie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jest to mechanizm, który w założeniu ma zrekompensować organizacjom mniejsze wpływy spowodowane zwolnieniem z podatku emerytur i rent do wysokości 2500 zł brutto miesięcznie.

Ze względu na sposób przekazywania przez urzędy państwowe wpłat do organizacji, który uniemożliwia wyodrębnianie wpłat nieopisanych, prosimy o obowiązkowe wpisywanie w rozliczeniu podatkowym celu szczegółowego, czyli miejscowości, do której mają trafić środki. Zaleca się również wyrazić zgodę na przekazanie danych do organizacji. W przeciwnym razie nie ma możliwości przypisania wpłat do konkretnego Oddziału/Koła.

W celu szczegółowym wystarczy wpisać nazwę miejscowości, do której pieniądze mają być przekazane, czyli np. „Sieradz”. Można ewentualnie wpisać „Oddział w Sieradzu”, „Oddział Sieradz”, „Dla Oddziału w Sieradzu” itp.

Przykładowe wypełnienie:

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content