Polskie Towarzystwo Diabetologiczne to organizacja naukowa zrzeszająca lekarzy diabetologów oraz specjalistów dziedzin pokrewnych. W maju 2023 roku upływa kadencja władz organizacji.

Cele działań podejmowanych przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne to m.in. rozpowszechnianie najnowszych zdobyczy nauki wśród lekarzy i innych profesjonalistów zajmujących się diabetologią, doskonalenie pracy lekarzy i współpraca w poprawie opieki zdrowotnej nad osobami z cukrzycą w Polsce.

Dnia 18.05 br. podczas uroczystej inauguracji XXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w Katowicach prezes ZG PSD Anna Śliwińska podziękowała ustępującej prezes PTD prof. Dorocie Zozulińskiej-Ziółkiewicz za jej zaangażowanie w pracę na rzecz pacjentów w kadencji 2019-2023.

Od dnia 19.05 br. prezesem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na lata 2023-2027 jest prof. Irina Kowalska z Białegostoku.

Prof. dr hab. Irina Kowalska jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, gdzie pełni funkcję kierownika. Głównym kierunkiem pracy naukowej prof. Iriny Kowalskiej jest patogeneza insulinooporności i znaczenie tego zjawiska w rozwoju chorób cywilizacyjnych – otyłości, cukrzycy typu 2, choroby niedokrwiennej serca, chorób neurodegeneracyjnych, a także w zespole policystycznych jajników. Autorka/współautorka ponad 90 prac naukowych.

Jest lekarzem specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych, endokrynologii i diabetologii.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content