Informujemy o zmianie adresu Biura Zarządu Głównego PSD w Warszawie.

Ze względu na fakt, iż zostało zmienione przeznaczenie budynku, w którym mieściła się siedziba ZG PSD, Biuro z dniem 01.12.2018 zostało przeniesione do jednego z sąsiednich budynków.

Obecny adres to : ul. Wiosny Ludów 77 zamiast 71.

Numer telefonu oraz inne dane teleadresowe pozostają bez zmian.
Prosimy o przesyłanie wszelkiej korespondencji na nowy adres.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content