Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 30.01.2021 r. w wieku 76 lat zmarł Prezes Oddziału Rejonowego oraz Koła Miejskiego PSD w Jeleniej Górze

Waldemar Wiśniewski

Był długoletnim członkiem Zarządu Głównego PSD oraz w bieżącej kadencji członkiem Rady Głównej. Pełnił również funkcję Wiceprezesa w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Udzielał się aktywnie społecznie na rzecz dzieci i młodzieży w Młodzieżowym Domu Kultury oraz w Związku Harcerstwa Polskiego. Działał także w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym w Karkonoszach jako przewodnik i Prezes Koła ”Grotołaz”.

Wielki działacz społeczny, wspaniały człowiek, pogodny, życzliwy, oddany ludziom, uczynny przyjaciel. Dobro diabetyków było dla Niego zawsze na pierwszym miejscu. Bardzo aktywny organizator spotkań edukacyjnych, a także sportowo-rekreacyjnych i wycieczek pieszych, rowerowych i autokarowych. Swoim uśmiechem, pogodą ducha i przyjaznym nastawieniem wpływał pozytywnie na otoczenie, a sama jego obecność ożywiała każde spotkanie.

Odszedł po trzytygodniowej walce z COVID-19.

Będzie nam Go bardzo brakowało!

Cześć Jego Pamięci!

Anna Śliwińska – Prezes wraz z Zarządem i Radą Główną PSD
Andrzej Bauman – Prezes Honorowy PSD
Zarząd i Członkowie Oddziału Rejonowego PSD w Jeleniej Górze oraz zrzeszonych Kół

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content