Ksiądz Czesław Wala był twórcą maryjnego sanktuarium Kałkowie. Miał 84 lata. Ostatnie lata swojego życia kapłan spędził w swoim rodzinnym domu w Rudniku nad Sanem, gdzie zbudował dom opieki i formacji dla głuchoniemych.

Współpracował z Zarządem Głównym w Bydgoszczy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Kołem Diabetyków w Radomiu oraz w Drzewicy. Prowadząc posługę duszpasterską na terenie ziemi radomskiej w Kałkowie witał chorych na cukrzycę podczas pielgrzymek organizowanych w latach 90 tych. Rozumiał problem choroby, będąc samemu diabetykiem. Posiadał legitymację członkowską PSD z numerem 2, nr 1 należała do papieża Jana Pawła II. Obydwie legitymacje zostały wręczone podczas poświęcenia sztandaru Zarządu Głównego w Radomiu na lotnisku podczas wizyty papieża 4 czerwca 1991 r.

Więcej informacji w linku poniżej:
https://psddrzewica.pl/aktualnosc-105-zmarl_ksiadz_czeslaw_wala.html

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content