Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 8 marca 2021 roku w wieku 79 lat odszedł od nas Prezes Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego PSD

Jan Kómoch

Był współzałożycielem Koła Diabetyków w Szamotułach i jego długoletnim Prezesem. Od 2009 roku był Prezesem Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego PSD oraz członkiem Zarządu Głównego i Rady Głównej PSD. Człowiek niezwykle aktywny, pełen życia, zawsze chętny do pracy, oddany ludziom i sprawom cukrzycy. Bardzo dobry organizator spotkań edukacyjnych, a także wycieczek krajoznawczych i rekreacyjnych. Człowiek wielkiego serca, zawsze gotowy nieść pomoc w potrzebie, każdemu życzliwy.

Pozostanie w naszej pamięci. Będzie nam Go bardzo brakowało, ale zawsze będzie do nas wracał wraz ze wspomnieniami.

Cześć Jego pamięci!

Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim składają:

Anna Śliwińska – Prezes Zarządu Głównego PSD
Andrzej Bauman – Prezes Honorowy PSD
Zarząd Główny i Rada Główna PSD
Zarząd i Członkowie Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego oraz zrzeszonych Kół

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content