W dniu 28.06.2018 w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się wręczenie państwowych odznaczeń.  Wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz wręczyła nadane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę odznaczenia państwowe zasłużonym mieszkańcom województwa podkarpackiego. Krzyże Zasługi otrzymali mieszkańcy regionu, którzy wyróżnili się wybitnymi zasługami w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury polskiej, tradycji ludowych oraz działalności społecznej i charytatywnej na rzecz społeczności lokalnej.

Wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz skierowała do wszystkich odznaczonych słowa uznania dla wyróżniającej się działalności wykraczającej poza zwykłe obowiązki, za aktywność społeczną oraz pełną zaangażowania postawę, podkreślając, że nadane odznaczenia są symbolicznym podziękowaniem za wybitne zasługi w działalności na rzecz państwa i społeczeństwa.

Wśród odznaczonych był Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Przemyskiego Koła Terenowego nr 15 Jan Zrajko, który w podziękowaniach za nadanie mu Złotego Krzyża Zasługi oświadczył, że odznaczenie to przyjmuje jako należne całemu zespołowi ludzi z którymi przypadł mu zaszczyt pracować na rzecz ludzi chorych na cukrzycę. Pracę swoją nie ograniczali tylko dla osób  z miasta i powiatu przemyskiego lecz też dla  diabetyków z całej Polski organizując dla nich rożną działalność w kraju i za granicą. Odznaczenie to dedykuje również wszystkim członkom Stowarzyszenia bez których nie mogliby się  wykazać  swoimi osiągnięciami na ich rzecz i osiągnąć wspólny sukces, którego uznaniem jest nadanie tak wysokiego odznaczenia.

Złożył hołd byłemu swojemu zastępcy ś.p. Leszkowi Jaremu, który nie doczekał tej uroczystości ale do końca swojego życia pracował na rzecz innych nie szczędząc sił i czasu. Złożył też podziękowania dla założycieli tego Koła, którzy do chwili obecnej biorą czynny udział w pracach tego Koła i byli obecni na tej uroczystości. Nie pominął w podziękowaniach byłych i obecnych członków władz Koła.

Stwierdził, że do tego sukcesu, którego wynikiem jest otrzymanie tego odznaczenia przyczyniło się wiele osób, bo sam nie byłby w stanie tak wiele zrobić dla tak wielu ludzi chorych na cukrzycę. Z tego też względu w tej uroczystości uczestniczyło wiele przemyskich diabetyków.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content