Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa

22 668 47 19

sekretariat@diabetyk.org.pl

Przekaż swój 1,5% naszej organizacji. Prosto. Szybko. Za darmo.

  1. Start
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Ogłoszenie
  6. /
  7. Zaproszenie do badania dotyczącego...

W imieniu zespołu badawczego Zakładu Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu, dotyczącym doświadczeń i oczekiwań pacjentów w komunikacji z lekarzem podczas przekazywania niekorzystnej diagnozy.

Niekorzystna diagnoza rozumiana jest tu szeroko, jako rozpoznanie choroby, która związana jest z trwałymi lub stosunkowo trwałymi zmianami w organizmie, wymagającymi stałego lub długoterminowego leczenia, czy terapii ukierunkowanej na łagodzenie objawów czy walkę z bólem (np. cukrzyca, choroba wieńcowa, alergie, nowotwory itd.).

Badania jakie prowadzi ośrodek mają charakter naukowy i są finansowane ze środków statutowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ich celem jest między innymi: analiza postaw lekarzy i pacjentów w zakresie realizacji standardów komunikacyjnych (norm prawnych i deontologicznych), określenie wpływu komunikacji medycznej na proces diagnostyczny czy stworzenie zaleceń ułatwiających właściwy przepływ informacji między lekarzami i pacjentami.

Ankieta składa się tylko z pytań zamkniętych. Jest szczegółowa, a  jej wypełnienie zajmuje  około 15 minut. Poniżej znajdą Państwo link:

e-kwestionariusz

Wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w badaniach!

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content