Program Motywacyjny jest organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. Celem programu jest zmotywowanie pacjentów z cukrzycą do przynoszenia na wizytę kontrolną w poradni zdrowia swojego glukometru w celu sprawdzenia przez lekarza efektów terapii cukrzycy.

Program trwa od 1.01.2017  do 31.12.2018 roku co oznacza, że zgłoszenia do programu nie będą przyjmowane po 31.12.2018 (decyduje data stempla pocztowego).

Diabetycy, którzy wezmą udział w Programie Motywacyjnym, otrzymają od firmy Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. opakowanie ostrzy do nakłuwaczy OneTouch®Delica oraz komplet materiałów edukacyjnych.

Poniżej znajdą Państwo link, pod którym należy zapoznać się z Regulaminem Programu Motywacyjnego.

Regulamin Programu Motywacyjnego dla pacjentów z cukrzycą

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Programie!

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content