Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa

22 668 47 19

sekretariat@diabetyk.org.pl

Przekaż swój 1,5% naszej organizacji. Prosto. Szybko. Za darmo.

  1. Start
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Wydarzenia i relacje
  6. /
  7. XXXV-lecie Zarządu Miejskiego Polskiego...

W dniu 16 października Zarząd Miejski PSD w Łodzi zorganizował obchody XXXV-lecia powstania. Uroczystość rozpoczęła się od powitania przez Panią Prezes Teresę Jaskółę przybyłych zaproszonych gości, sympatyków i członków stowarzyszenia. Następnie Prezes przedstawiła kilka faktów z historii naszego stowarzyszenia.

Pierwsze spotkanie założycielskie odbyło się w dniu 16 marca 1985 roku, a pierwszy Zarząd Wojewódzki powstał 15 kwietnia 1985 roku. W drugiej połowie 1999 roku na Walnym Zebraniu Delegatów PSD Zarządu Wojewódzkiego w Łodzi podzielono Stowarzyszenie na Zarząd Miejski PSD w Łodzi i Zarząd Wojewódzki PSD w Łodzi.

Kolejno prezesami Zarządu byli:

Henryk Dwojacki, Maria Bartka, Jolanta Ozimkiewicz, Mirosława Dębicka i Teresa Jaskóła – do chwili obecnej.

Pierwsza siedzibą stowarzyszenia był pokój udostępniony przez Poradnię Diabetologiczną Szpitala Klinicznego im. N. Barlickiego przy ul. Narutowicza 96. Następnie Stowarzyszenia działało przy ul. Jaracza 11 – od 1994 roku i Więckowskiego 13 – to chwili obecnej. W pierwszych latach działalności Stowarzyszenie zabiegało najbardziej o zapewnienie diabetykom lepszego dostępu do odpowiednich produktów spożywczych, dostępu do lekarza specjalisty, o więcej miejsc w sanatoriach. W tamtym okresie pobyt w sanatorium był najlepszą szkołą życia dla osoby chorującej na cukrzycę. Chorym bardzo zależało na tym aby móc skorzystać z takiej opieki pod okiem specjalistów i wiedzieć jak dalej żyć z cukrzycą.

Należy zaznaczyć, że od początku działalności Stowarzyszenie było otoczone opieką i pomocą ze strony dr Anny Mikołajczyk-Swatko, która pracowała w Poradni Diabetologicznej. Działalność Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków opiera się na pracy społecznej wolontariuszy. Wielu zostało uhonorowanych wysokimi odznaczeniami państwowymi za pracę społeczną. Dzisiejsza rzeczywistość oczywiście bardzo się różni od tej sprzed kilkudziesięciu lat, więc cele i misja Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków także się różnią, choć niektóre aspekty pozostają niezmienione.

Podczas tak uroczystego spotkania nie mogło zabraknąć odznaczeń, medali, dyplomów i podziękowań dla zasłużonych dla Stowarzyszenia członków, przyjaciół i sympatyków. Były również rozmowy, wspomnienia i wzruszenia.

Prezes dziękując wszystkim lekarzom opiekujących się diabetykami, szczególne podziękowania złożyła na ręce dr  Anny Mikołajczyk-Swatko. Podziękowała również pielęgniarkom, pracującym  w przychodniach diabetologicznych, władzą miasta, PFRON-owi, Wydziałowi Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, Narodowemu Funduszowi Zdrowia Oddział w Łodzi oraz pani Annie Śliwińskiej, Prezes ZG PSD za mądre prowadzenie naszego Stowarzyszenia.

To bardzo ważne bo jesteśmy liczącą się grupą, więc wspólnie rozwiązujemy problemy z nadzieją na lepsze.

Teresa  Jaskóła
Prezes  Zarządu Miejskiego w Łodzi

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content