Coroczny Zjazd Naukowy PTD to największe i najważniejsze wydarzenie diabetologiczne, które zrzesza lekarzy z całej Polski. Program Zjazdu obfitował w wiele niespodzianek i bardzo interesujących sesji tematycznych z najbardziej aktualnymi tematami naukowymi, które mają wpływ na codzienną pracę lekarzy i profesjonalistów zajmujących się diabetologią oraz doskonaleniem w poprawie opieki zdrowotnej nad osobami z cukrzycą.

Podczas Zjazdu uczestnicy mogli zapoznać się z najważniejszymi osiągnięciami i nowymi technologiami wykorzystywanymi w leczeniu chorych na cukrzycę.

Prezes Monika Kaczmarek, podczas swojego wystąpienia, podziękowała w imieniu pacjentów oraz PSD, jako największej i najstarszej organizacji zrzeszającej pacjentów, za codzienną troskę oraz zaangażowanie jakie Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (jako prężna organizacja lekarzy) wkłada w leczenie osób chorych na cukrzycę.

Prezes Monice Kaczmarek zostały wręczone kwiaty i złożone gratulacje z okazji objęcia stanowiska prezesa Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Anna Śliwińska, prezes honorowa PSD, otrzymała zaszczytne wyróżnienie i nadano jej godność Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego jako osobie “cieszącej się sławą w zakresie diabetologii oraz wielce zasłużonej w uprawianiu i szerzeniu wiedzy o tej dyscyplinie”.

Podczas Zjazdu PTD odbyło się m.in. spotkanie ekspertów zajmujących się leczeniem zespołu stopy cukrzycowej, w którym uczestniczyło także Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. Wspólnie debatowaliśmy co zrobić, aby poprawić opiekę nad pacjentami ze stopą cukrzycową w Polsce.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content