Dnia 12.06.2020 odbyła się doroczna XXIX Pielgrzymka Diabetyków na Jasną Górę. Z powodu panujących obostrzeń epidemiologicznych w wydarzeniu wzięły udział jedynie delegacje z Oddziałów i Kół PSD. Pozostali łączyli się duchowo za pomocą mediów jasnogórskich.

Przed godziną 11:00 poczty sztandarowe przekroczyły bramę klasztoru, aby uczestniczyć we mszy św., której przewodniczył abp Marek Jędraszewski – obecny metropolita krakowski.

W słowie skierowanym do obecnych przed obliczem Czarnej Madonny przypomniał cytując Biblię ,,Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?- Jeżeli Bóg z nami któż przeciwko Nam?”

Po mszy św. odbyła się droga krzyżowa na wałach. Miała ona charakter przypomnienia historii sztandaru oraz działalności Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – Zarządu Głównego.

Sztandar ma 29 lat – tyle samo co tradycja organizowania pielgrzymek na Jasną Górę. Został poświęcony 4 czerwca 1991 r. na lotnisku w Radomiu, podczas mszy św. celebrowanej przez Jana Pawła II. Po mszy wręczono legitymację członkowską z nr 1 dla Ojca Świętego i legitymację nr 2 dla kustosza sanktuarium w Kałkowie Czesława Wali.

Sztandar towarzyszył uczestnikom podczas Drogi Krzyżowej symbolizując wszystkich chorych na cukrzycę, niemogących wziąć udziału w modlitwie.

W tym roku nie mógł być z nami osobiście kapelan PSD Mirosław Danielski, drogę krzyżową na wałach poprowadził prezes Koła PSD w Drzewicy Włodzimierz Pomykała. Na zakończenie prezes Zarządu Głównego Anna Śliwińska podziękowała wszystkim obecnym za zaangażowanie,, przekazała pozdrowienia i życzenia od kapelana oraz zaprosiła na XXX jubileuszową pielgrzymkę na Jasną Górę w 2021 r.

Źródło: PSD Drzewica/Świętokrzyscy Diabetycy

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content