Wyzwania w farmakoterapii cukrzycy – tak brzmiał temat trzeciego spotkania tematycznego Forum Ekspertów ds. Cukrzycy, które odbyło się 3 września 2021 r.

Poza Prezesem ZG PSD, Anną Śliwińską w spotkaniu udział wzięli eksperci kliniczni: prof. Maciej Małecki, Past-Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, prof. Leszek Czupryniak Kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. W spotkaniu wzięli udział również prof. Marcin Czech ekspert od farmakoekonomiki oraz Beata Obidzińska Zastępca Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Celem dyskusji była debata nad obecnymi wyzwaniami w obszarze farmakoterapii cukrzycy oraz wypracowanie rekomendacji dotyczących działań, które mogłyby zwiększyć pacjentom dostęp do nowoczesnych terapii.

 

KRYTERIA REFUNDACYJNE WYMAGAJĄ ZMIAN

 „Wiemy, że warunki refundacji leków nowoczesnych (GLP-1, SGLT-2) są zdecydowanie niewystarczająco korzystne dla pacjentów.” wskazała Prezes Anna Śliwińska. Jako kryteria wymagające zmian wskazała warunek wysokiego poziom HbA1c, warunek wcześniejszego niestosowania insuliny, ograniczenie do chorych bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego oraz warunek wysokiej wartości BMI. Kryteria te ograniczają dostęp do leków znaczącej populacji pacjentów diabetologicznych, którzy zgodnie z rekomendacjami PTD wymagają leczenia nowoczesnymi lekami mimo niespełniania obowiązujących kryteriów refundacyjnych. „Działania refundacyjne należy zbliżyć i utożsamić z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego” – stwierdziła prof. Zozulińska-Ziółkiewicz

JAK FINANSOWAĆ NOWOCZESNE TERAPIE?

 „Najczęściej negocjujemy z pacjentami o finansowaniu przez nich nowoczesnych terapii w cukrzycy” – skomentował stan farmakoterapii cukrzycy w Polsce prof. Małecki. Profesor wskazał, że wielu pacjentów nie stać na zakup nowoczesnych leków bez refundacji, przez co często rezygnują z najbardziej skutecznych i potrzebnych terapii.

 Według prof. Czecha należy zweryfikować skuteczność i wartość leków na obecnej liście refundacyjnej. „Powinniśmy z jednej strony spojrzeć na te leki, które przynoszą niekwestionowalną korzyść, jeśli chodzi o przedłużanie życia, a drugiej strony powinniśmy „przewietrzyć” listę refundacyjną i wyrzucić z niej „starocie” – z tych oszczędności być może uda nam się zrefundować leki o wyższej wartości klinicznej” – stwierdził prof. Czech.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content