Dnia 06.07 br. Prezes ZG PSD Anna Śliwińska wręczyła medale 40-lecia PSD oraz publikację jubileuszową Rzecznikowi Praw Pacjenta Bartłomiejowi Chmielowcowi oraz Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji Rzecznika Praw Pacjenta Marzannie Bieńkowskiej

 

Tego samego dnia medal i publikacja zostały wręczone Wiceministrowi Zdrowia Maciejowi Miłkowskiemu. Spotkanie było okazją do rozmowy na temat sytuacji osób z cukrzycą w Polsce, w tym oczywiście poprawy dostępu do nowoczesnego leczenia.

Dnia 07.07 medal 40-lecia PSD oraz publikacja jubileuszowa zostały przekazane na ręce Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego.
Minister pogratulował jubileuszu, zadeklarował także troskę o pacjentów cukrzycowych w Polsce.
Prosił o przekazanie, że bardzo wszystkich zachęca do szczepień przeciw COVID-19, ponieważ tylko tak pokonamy pandemię.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content