Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa

22 668 47 19

sekretariat@diabetyk.org.pl

Przekaż swój 1,5% naszej organizacji. Prosto. Szybko. Za darmo.

  1. Start
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Leczenie
  6. /
  7. Ważna informacja dla pacjentów...

Informujemy, że Programy Lekowe: Leczenie Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem i Leczenia Cukrzycowego Obrzęku Plamki z dniem 1 lipca 2022 zostały połączone w jeden i odtąd będą funkcjonowały pod wspólną nazwą Leczenie Pacjentów z Chorobami Siatkówki (B.70.). Zmiany tej dokonano dzięki zaangażowaniu Konsultanta Krajowego, Pana Profesora dr. hab. n. med. Marka Rękasa, Zespołu Koordynującego oraz całego środowiska lekarzy okulistów.

Jedną ze zmian wprowadzonych do Programu jest możliwość leczenia pacjentów z nAMD w schemacie T&E (treat – and – extend), co dzięki zniesieniu obowiązkowych wizyt monitorujących pomiędzy iniekcjami, może przełożyć się na rzadsze wizyty w szpitalu, tym samym poprawę komfortu pacjenta, jego rodziny i lekarzy prowadzących.

Przypominamy, że rok temu, dokładnie 1 lipca 2021 roku na liście refundacyjnej pojawił się program lekowy „Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME)”. W programie znalazły się trzy terapie: bewacyzumab, aflibercept i deksametazon, co pozwoliło na zapewnienie dostępu do leczenia dostosowanego do indywidualnych potrzeb danego pacjenta.

Pierwsze dwa leki (bewacyzumab, aflibercept) mają postać iniekcji doszklistkowych podawanych co 28-31 dni, natomiast ostatni lek (deksametazon) podawany jest w postaci implantu raz na ok. 6 miesięcy.

Do programu mogli być zakwalifikowani pacjenci, którzy dotychczas nie byli leczeni z powodu cukrzycowego obrzęku plamki, jak również ci, którzy leczyli się już komercyjnie lub w ramach JGP B84.

Podstawowy cel terapii DME to zahamowanie postępu zmian chorobowych w obszarze plamki oraz utrzymanie możliwie najlepszej ostrości widzenia.

Objawy cukrzycowego obrzęku plamki bywają często niezauważalne, zwłaszcza gdy schorzenie dotyczy jednego oka, przy pełnej sprawności drugiego i traktowane są czasami jako coś przejściowego lub wynik zbyt słabej korekty okularowej. Odwlekanie wizyty u specjalisty może prowadzić do zbyt późnego wykrycia choroby oraz nieodwracalnych zmian, włącznie z utratą widzenia, dlatego należy niezwłocznie udać się do okulisty w przypadku wystąpienia następujących objawów:

– obniżenie ostrości wzroku, szczególnie przy patrzeniu „na wprost”
– falowanie, łamanie się linii prostych (jak w przypadku AMD)
– zamglony, rozmazany obraz
– zniekształcone zarysy przedmiotów
– czarna plama przed okiem widziana stale (w późniejszej fazie DME)

Ważne informacje dotyczące leczenia cukrzycowego obrzęku plamki znajdą Państwo na stronie Stowarzyszenia Retina AMD Polska – http://retinaamd.org.pl/

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content