Dnia 31.03 br. w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się debata pt. „Refundacja w aspekcie dobra pacjentów”.

Gospodarzem wydarzenia była Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Badań Naukowych i Innowacji w Ochronie Zdrowia Senator RP Agnieszka Gorgoń-Komor wraz z Naczelną Izbą Lekarską, przy udziale Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.

Otwierając debatę marszałek podkreślił, że została ona zorganizowana w związku ze sprawą ukarania lekarzy pediatrów, którzy przepisywali na receptę nieobjęte refundacją mleko zastępcze dla dzieci. Senator Agnieszka Gorgoń-Komor dodała: „Zostali ukarani za postępowanie w imię dobra pacjenta i w zgodzie z najnowszą wiedzą medyczną”. Jak podkreśliła senator, w związku z tym zdarzeniem lekarze muszą brać kredyty, aby spłacić wielotysięczne kary nałożone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Problem ten szczegółowo przedstawiły pediatra gastroenterolog Andrea Horvath i pediatra alergolog Aleksandra Kindracka.

Sporym problemem dla lekarzy jest konieczność każdorazowego określania poziomu refundacji danego leku dla konkretnego pacjenta, zwłaszcza że listy leków refundowanych są bardzo obszerne i zmieniają się co dwa miesiące. Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Klaudiusz Komor stwierdził, że rozwój systemów informatycznych umożliwia automatyczne zaciąganie do recepty informacji o poziomie refundacji leku, a tym samym zdjęcie tego obowiązku z lekarza. E-recepty funkcjonują w systemie informatycznym, więc system również powinien określać zakres refundacji.

Najważniejszym wnioskiem z debaty było stwierdzenie, że lekarze powinni poświęcać czas rozpoznawaniu chorób i leczeniu pacjentów, a nie różnym czynnościom biurokratycznym, w tym określaniu na receptach poziomu odpłatności za leki. Dlatego trzeba jak najszybciej znieść ten obowiązek i zautomatyzować ten proces. Lekarze apelowali również o odwołanie niesłusznie nałożonych kar za wystawianie recept.

W debacie głos zabrała również Prezes Zarządu Głównego PSD Anna Śliwińska, która w pełni poparła jak najszybsze wprowadzenie przepisów o automatyzacji określania poziomu refundacji, tak aby odciążyć lekarzy z tego czasochłonnego obowiązku. Przykład leków i technologii stosowanych w cukrzycy pokazuje, jak skomplikowane mogą być przepisy refundacyjne (komu i na jakich warunkach przysługuje refundacja których leków). Niejedna osoba może się w tym pogubić, co nie działa na dobro pacjenta.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content