W  dniu 1 października 2022 r.  Zarząd Oddziału Rejonowego PSD w Suwałkach w restauracji „Na Starówce” zorganizował uroczyste obchody Światowego Dnia Cukrzycy pod hasłem „Edukacja chroni nasze jutro”. Prezes Oddziału pani Halina Krajewska powitała zebranych a w szczególności  Przewodniczącego Rady Miejskiej Suwałk Zdzisława Przełomca, specjalistę diabetologa z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Suwałkach panią Elżbietę Cipielewską, naczelnika wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta panią Dorotę Szczęsną, zespół muzyczny „Familia” ze Świętajna oraz członków kół PSD z Augustowa, Bakałarzewa, Filipowa, Raczek , Świętajna i Suwałk. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła redakcja Dwutygodnika Suwalskiego. Historię działalności obecnego roku przedstawiła w skrócie prezes Halina Krajewska a mianowicie:

– udział zarządu w szkoleniu zorganizowanym przez Federacje Pacjentów Polskich pn. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pacjenckich”, które odbyło się w czerwcu i lipcu w trzech miastach naszego kraju: Giżycko, Warszawa i Gdańsk. Trójka członków naszego Zarządu uzyskała  certyfikaty.

– wyjazdy turystyczno- krajoznawcze  na terenie Podlasia

– udział 50-osobowej grupy z całego rejonu w „Czwartkowym Obiedzie u Diabetyków” w Białymstoku, gdzie podczas uroczystości uhonorowano naszą panią prezes Halinę Krajewską za otwartość, za serce i empatię wobec potrzebujących pomocy nagrodą „ANIOŁEM  DOBROCI”. Nagrodę wręczył Minister Jarosław Zieliński.

– spotkania edukacyjno – szkoleniowe  ze specjalistami rożnych dziedzin  /diabetolog, dietetyk, okulista/

–  coroczne organizowanie obchodów Światowego Dnia Cukrzycy i Dnia Diabetyka

Pani prezes złożyła życzenia z okazji święta – życzyła przede wszystkim lepszego zdrowia, wyrównanych cukrów i braku powikłań, wytrwałości w pokonywaniu ciężkich chwil życia codziennego. Podziękowała z całego serca za pracę na rzecz stowarzyszenia, za pełnienie funkcji w kołach, organizację spotkań edukacyjnych, integracyjnych i okolicznościowych. Szczególne podziękowania kierowała do członków zarządów kół, członków zarządu oddziału i pani dr Elżbiety Cipielewskiej za wieloletnią współpracę i opiekę nad członkami Stowarzyszenia.  Na zakończenie swojego wystąpienia prezes podkreśliła znaczenie działalności  PSD, Zarządu Głównego jak i również poszczególnych kół w terenie. Im nas jest więcej, podkreśliła, tym mamy większą siłę przebicia jako stowarzyszenie, jesteśmy wówczas partnerem do rozmów nawet na szczeblu materialnym.

Z okazji tego święta osobom, które wyróżniają się w pracy i dbają o dobro naszego Stowarzyszenia wręczono nowe odznaczenia: „AMBASADOR”  Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i „ZŁOTE  SERCE” Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, a otrzymali je z rąk pana Przewodniczącego Rady Miasta Suwałk pana Zdzisława Przełomca:

– pani  dr Elżbieta Cipielewska – „AMBASADOR” Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
– pani  Wiceprezes  Janina  Andrulewicz –  „ZŁOTE  SERCE” Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

Podziękowania otrzymali:

  1. Halina Chomicz – prezes koła w Świętajnie
  2. Jadwiga Biłda – wiceprezes koła w Bakałarzewie
  3. Teresa Milanowska – prezes koła w Augustowie
  4. Wojciech Rydel – skarbnik Oddziału Rejonowego

Pani dr Elżbieta Cipielewska omówiła „Przełomowe zmiany w leczeniu cukrzycy typu 2″.

Spotkanie  uprzyjemnił żywiołowy i bardzo porywający do tańca występ zespołu „FAMILIA” ze Świętajna i w tym momencie rozpoczęły się zajęcia rehabilitacyjne.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach przekazali serdeczne gratulacje, podziękowania i życzenia wszystkim członkom stowarzyszenia. Rozmawiano również o potrzebie zatrudnienia drugiego diabetologa w Poradni Diabetologicznej w Suwałkach, ponieważ od dwóch lat przyjmuje jeden diabetolog i jest to sytuacja bardzo trudna i bardzo poważna, a oczekiwanie chorych na wizytę trwa ponad 3 lata.

Omówiono również przygotowania do sprawozdawczości za 2022 rok, przekazano materiały edukacyjne i druki do jej sporządzenia.

Halina Krajewska
Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PSD w Suwałkach

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content