Od czterech lat obchodzimy w naszym przedszkolu Światowy Dzień Cukrzycy. Dzień ten został zainicjowany w 2018 roku przez ówczesna przewodniczącą Rady Rodziców Izabelę Goślińska i na trwałe wpisał się w kalendarz uroczystości przedszkolnych.

Na uwagę zasługuje fakt, że jest to działanie długofalowe, w które angażują się nauczyciele organizując zajęcia tematyczne z dziećmi oraz rodzice przeznaczając środki na zakup balonów.

Przychodnia Lekarska SALUS w Zagórowie przeprowadziła poziom glukozy we krwi u chętnych rodziców, pracowników przedszkola i mieszkańców Zagórowa.

W poprzednim i bieżącym roku szkolnym w działania związane z organizacją Światowego Dnia Cukrzycy zaangażowała się Anna Pecelerowicz z Rady Rodziców naszego przedszkola.

Radosława Janicka
Dyrektor MPS w Zagórowie

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content