Prace nad wprowadzeniem w Polsce podatku cukrowego, głównie od napojów słodzonych, są już zaawansowane.
W związku z tym faktem przedstawiamy stanowisko Prezes ZG PSD w tej kwestii:

 

Warszawa, 20.12.2019 r.

STANOWISKO W SPRAWIE TZW. PODATKU CUKROWEGO

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków popiera proponowane przez Ministerstwo Zdrowia wprowadzenie w Polsce opłaty zwanej „podatkiem cukrowym” lub „podatkiem od cukru”, nałożonej przede wszystkim na napoje słodzone.

Wiadomo, iż spożywanie dużej ilości cukru wpływa niekorzystnie na zdrowie, zwłaszcza przyczyniając się do powstawania nadwagi i otyłości we wszystkich grupach wiekowych. Te z kolei często prowadzą do chorób takich jak cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, nowotwory, choroby sercowo-naczyniowe, zwyrodnienia stawów i inne.

W Polsce wg danych Ministerstwa Zdrowia spożycie napojów słodzonych w ciągu ostatnich 30 lat wzrosło o 300 procent. Trend ten jest nadal wzrostowy i daje się szczególnie zauważyć wśród dzieci i młodzieży, u których nieprawidłowe nawyki żywieniowe będą miały negatywne konsekwencje przez resztę życia. Jak wiemy z danych Instytutu Żywności i Żywienia, polskie dzieci tyją najszybciej w Europie, dlatego tym bardziej należy zająć się tym niebezpiecznym zjawiskiem.

Wprowadzenie podatku cukrowego z założenia będzie prowadziło do ograniczenia konsumpcji produktów wysokosłodzonych, czyli będzie kształtowało odpowiednie nawyki żywieniowe w społeczeństwie, dzięki czemu populacja naszego kraju będzie zdrowsza. Pożądanym byłoby, aby opodatkowanie niezdrowej żywności wiązało się jednocześnie z intensywną promocją tej zdrowej.

Zebrane z podatku dodatkowe środki, zgodnie z propozycją Ministerstwa, mają trafić w przeważającej większości do Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli zostaną przeznaczone na opiekę zdrowotną, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem.

Ufamy, że wprowadzenie tego typu rozwiązania przyczyni się do poprawy stanu zdrowia naszego społeczeństwa.

Anna Śliwińska
Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content