Rok 2021 był dla nasz szczególnym, jubileuszowym rokiem. Obchodziliśmy bowiem 40-lecie istnienia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz 100-lecie odkrycia insuliny. Oba jubileusze zostały godnie uhonorowane.

Z okazji 40-lecia PSD wydaliśmy specjalny kalendarz, który został przesłany do wszystkich Oddziałów i Kół. W czerwcu opublikowaliśmy okolicznościowy Biuletyn Informacyjny Cukrzyca oraz nagraliśmy filmik o naszej historii, który został zamieszczony w mediach elektronicznych i był później wykorzystywany przy okazji różnych wydarzeń. Mimo pandemii odbyła się uroczystość jubileuszowa w Przemyślu (transmitowana na żywo na Facebooku), choć została przełożona z czerwca na lipiec i trzeba było ograniczyć liczbę uczestników. Uroczystości towarzyszyła piękna oprawa, a wydarzenie było dużym sukcesem. Z okazji jubileuszu wyemitowaliśmy także specjalne pamiątkowe medale 40-lecia PSD, które okazały się bardzo popularne wśród działaczy PSD. Zostały również wręczone różnym vip-om: decydentom, instytucjom współpracującym, lekarzom, partnerom i sponsorom, które to wręczanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze i sprzyjało umacnianiu dobrych relacji.

100-lecie odkrycia insuliny przez cały rok było podkreślane w mediach drukowanych i elektronicznych PSD, głównie poprzez dedykowaną serię artykułów edukacyjnych oraz filmik okolicznościowy pt. „Dzięki insulinie”. Wypowiadaliśmy się też o znaczeniu odkrycia insuliny w mediach, w tym ogólnopolskich oraz na konferencjach.

W czerwcu 2021 roku odbyła się jubileuszowa, 30. pielgrzymka diabetyków na Jasną Górę.

Światowy Dzień Cukrzycy obchodzony był w kraju na nieco mniejszą skalę ze względu na trwającą kolejną falę pandemii COVID-19. Mimo tego odbyły się centralne obchody w Złotoryi na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Media ogólnopolskie uhonorowały 14. listopada, choć nie w tak dużym stopniu jak przed pandemią, ale nagłośnienie można uznać za zadowalające. Prezes ZG PSD Anna Śliwińska była obecna w kilku programach telewizyjnych i radiowych oraz licznych gazetach i czasopismach.

W sytuacji naznaczenia minionego roku epidemią COVID-19, nieco mniej się działo w temacie cukrzycy na poziomie władz państwowych, ale nie można powiedzieć aby cukrzyca została całkowicie zapomniana czy pominięta. Na szczeblu centralnym – przy udziale decydentów – odbyły się dość liczne spotkania, debaty, konferencje (głównie zdalne), panele dyskusyjne, rady itd. W czerwcu z inicjatywy PSD zostało powołane Forum Ekspertów ds. Cukrzycy, w ramach którego odbyło się kilka debat dotyczących stanu polskiej diabetologii. Prezes ZG PSD Anna Śliwińska była także obecna na Forum Ekonomicznym w Karpaczu, przekonując o zasadności refundacji nowoczesnych leków i technologii w cukrzycy.

Raz na kwartał odbywały się posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy w Sejmie, przy bardzo dużym udziale i roli PSD. W szczególności listopadowe posiedzenie z okazji Światowego Dnia Cukrzycy, połączone z badaniami poziomu glukozy wśród posłów oraz transmitowaną w mediach konferencją prasową, okazało się dużym sukcesem. PSD cały czas apeluje także do decydentów o niezaniedbywanie chorób przewlekłych takich jak cukrzyca w dobie pandemii.

Na liście leków refundowanych w 2021 roku pojawiły się: insulina aspart, insulina degludec dla dzieci (wcześniej była refundowana dla dorosłych), program leczenia cukrzycowego obrzęku plamki (DME), system do ciągłego monitorowania glikemii dla dzieci z cukrzycą typu 3 (wtórną), szczepienia przeciw grypie i pneumokokom oraz od 1.01.2022 (decyzja podjęta w 2021) igły o długości 5 mm i 8 mm dla osób na insulinoterapii. Mimo dużych wysiłków PSD oraz środowiska lekarzy (m. in. wydania specjalnego raportu z naszej inicjatywy), nie została rozszerzona refundacja flozyn i inkretyn, choć nadal będziemy o to usilnie zabiegać.

Od dnia 01.01.2021 obowiązuje w Polsce tzw. podatek cukrowy (zwany też opłatą cukrową) od napojów słodzonych. Prezes ZG PSD Anna Śliwińska od początku była członkiem różnych komitetów i ciał doradczych oraz forów dyskusyjnych dotyczących wprowadzenia oraz rozdysponowania tego podatku. Na ten moment nie ma zgody decydentów na wykorzystanie środków z tej opłaty konkretnie na leczenie cukrzycy, a jedynie na leczenie otyłości. Nadal jednak są prowadzone rozmowy w tej kwestii i nie jest ona zamknięta.

W lutym 2021 PSD zostało laureatem nagrody Dla Zdrowia i Pacjenta za wsparcie osób chorych i promocję zdrowia w Polsce. W tym samym miesiącu zostaliśmy członkiem kolejnej organizacji międzynarodowej: Światowego Sojuszu Organizacji Pacjentów (World Patients Alliance). Przez cały rok dobrze układała się współpraca z decydentami i instytucjami państwowymi.

W związku z trwającą epidemią COVID-19, nadal ograniczeniom podlegała bezpośrednia działalność na rzecz osób z cukrzycą i ich rodzin w Oddziałach i Kołach PSD, choć wszędzie starano się pomagać ludziom na tyle, na ile się dało i należą się za to ogromne słowa uznania lokalnym działaczom. Niestety musieliśmy odwołać po raz kolejny z powodu pandemii szkolenie liderów ogniw terenowych PSD, mimo gotowości i posiadanego wsparcia partnerów i sponsorów. Po wstępnych podsumowaniach, wiemy już że ubyło nam kilka procent członków na sutek śmierci w wyniku COVID-19 i powiązanych, co jest naprawdę bardzo przykre. Pomimo trudnych warunków pandemicznych powstały jednak dwa nowe Koła PSD: w Grodzisku Wielkopolskim i Zagórowie, co jest z kolei bardzo dobrą wiadomością i oby takich było więcej. Rada Główna PSD uchwaliła także nowe odznaki dla osób zasłużonych: Złote Serce oraz Ambasador PSD, które będą wręczane od 2022 roku.

W kwietniu Zarząd Główny PSD zorganizował darowiznę maseczek oraz penów dla wszystkich Oddziałów i Kół. Przez cały czas trwania epidemii szerzymy rzetelną wiedzę o COVID-19, a w minionym roku dodatkowo stworzyliśmy infografiki zachęcające do szczepień oraz obalające mity na ich temat. Udało się też zebrać konkretną kwotę z 1% podatku, wyższą niż w roku ubiegłym (75 583,37 zł), dzięki ogromnym staraniom działaczy terenowych. Niestety coraz to bardziej skomplikowane przepisy i coraz większa ich ilość nakładana na organizacje pozarządowe takie jak nasza utrudniają nam codzienną pracę, jednakże staramy się aby nie zakłóciło to naszej działalności statutowej i realizacji naszej misji.

Anna Śliwińska
Prezes ZG PSD

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content