Nowa Minister Zdrowia Katarzyna Sójka wystosowała zaproszenie do liderów organizacji pacjentów na spotkanie zapoznawcze w Ministerstwie Zdrowia.
Spotkanie odbyło się dnia 18.08 br. w Sali Kolumnowej Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przy licznym udziale osób zaproszonych. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków reprezentowała Prezes Zarządu Głównego Anna Śliwińska.
W spotkaniu wzięli udział także wiceministrowie zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Przewodniczący Rady Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia oraz pracownicy Ministerstwa Zdrowia i Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Minister Katarzyna Sójka powiedziała, że przedstawiciele organizacji pacjentów są pierwszą grupą, z którą formalnie spotyka się i rozmawia po objęciu funkcji. Podkreśliła, że pacjenci są dla niej najważniejsi i zadeklarowała wytrwałą pracę na rzecz poprawy systemu opieki zdrowotnej w Polsce.
Po osobistym przedstawieniu wszystkich obecnych umożliwiono przekazanie nowej minister głównych zagadnień z danych obszarów chorobowych. Podsumowując Katarzyna Sójka obiecała, że wsłuchiwanie się w głos pacjentów będzie dla niej priorytetem.

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content