W dniu 14 sierpnia 2021 r. Zarząd terenowego Koła PSD w Skomlinie zorganizował,  w ramach działania na rzecz integracji  środowisk diabetyków, wspólną imprezę rozrywkową dla członków Koła PSD w Skomlinie z prezes Jadwigą Kowalek i członków Koła miejskiego PSD w Wieluniu  z prezesem Ryszardem Bokało.
Impreza odbyła się w Domku Myśliwskim „Kormoran” w Brzezinach gm. Skomlin. Catering na spotkanie przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich we Wróblewie. Ciasta upiekły członkinie Zarządu Koła w Skomlinie. Odpowiednią muzykę na spotkanie dobrał i odtwarzał kolega Sławomir Jeż. Na akordeonie przygrywał kolega Marian Chrzanowski. W imprezie wzięło  udział 35 diabetyków. Wszyscy się dobrze bawili, był śpiew i tańce, wszystkim dopisywały   dobre humory.  Na koniec nastąpiła pełna integracja wszystkich uczestników spotkania co bardzo zadowoliło prezesów obu kół PSD.

Jadwiga Kowalek
Prezes Koła PSD w Sko
mlinie

                                                                                                                      

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content