W siedzibie Centrum Sportu i Rekreacji odbyło się spotkanie wareckiego Koła Diabetyków z Panią Dyrektor SPZOZ w Warce, Przychodnia Zdrowia Iwoną Dąbrówką oraz z Wojewódzką Konsultantką ds. Pielęgniarstwa Diabetologicznego ze Szpitala Bielańskiego – Panią Jolantą Michałkowską, którym towarzyszyła Pani Justyna Brodalka, położna z wareckiego ośrodka zdrowia.

Spotkanie miało charakter dwupanelowy. W pierwszym,  Pani Dyr. Iwona Dąbrówka zapoznała uczestników spotkania z nową formą opieki nad pacjentem, jaką będzie już niedługo w naszym POZ tzw. OPIEKA KOORDYNOWANA. Jak się dowiedzieliśmy ze słów Pani Dyrektor, jest to szerszy wachlarz możliwości diagnostycznych i leczenia najczęstszych chorób przewlekłych u swojego lekarza rodzinnego.

Lekarz POZ, który ją teraz prowadzi w sytuacjach medycznie wskazanych, będzie mógł zlecić pacjentowi badania zarezerwowane do tej pory tylko jedynie przez lekarza specjalistę. Leczenie ma uwzględniać także konsultacje między lekarzem POZ, a lekarzem specjalistą. Koordynacja opieki nad pacjentem dotyczyć  będzie schorzeń z zakresu kardiologii i diabetologii, bo to one są najczęściej występującymi chorobami u Polaków.

W przypadku pacjentów, u których zdiagnozuje się choroby z tych zakresów, lekarz POZ przeprowadzi poradę kompletną, podczas której ustali indywidualny plan leczenia. Opieka koordynowana w POZ to korekta funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej jakiej jeszcze do tej pory nie było.

Finałem tej części spotkania, było wręczenie na ręce Prezesa Sławomira Gozdery prezentu dla całego Koła Diabetyków, a mianowicie podręcznej torby niezbędnej do udzielania pierwszej pomocy medycznej.

W drugiej części spotkania, Pani Koordynator wygłosiła wykład na temat “ABC cukrzycy u osób starszych”. Była to dokładna edukacja nie tylko dla pacjenta cierpiącego na cukrzycę, ale i dla całej rodziny z zakresu diagnostyki, celach leczenia, hipoglikemii, powikłań związanych z chorobą, samokontroli, prawidłowych badań glukometrem, stylu życia z chorobą, a także zasadach zdrowego żywienia i codziennej aktywności fizycznej.

Całość spotkania rewelacyjna i nad wyraz konieczna. Mamy nadzieję na powtórzenie podobnego spotkania w temacie cukrzycy.

Za dzisiejsze jesteśmy wdzięczni i dziękujemy.

Sławomir Gozdera
Prezes Koła PSD Warka

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content