Specjaliści z UDSK będą badać dzieci pod kątem cukrzycy typu 1

W poniedziałek takie spotkanie odbyło się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.

Badania – które według planów mają być w przyszłości rozszerzone i na kolejną grupę wiekową (do 18. roku życia) i na cały kraj, prowadzi prof. Artur Bossowski, kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego, który jest również wojewódzkim konsultantem w zakresie endokrynologii i diabetologii dziecięcej.

Wczesne wykrycie predyspozycji do cukrzycy typu 1 jest ważne, aby uniknąć groźnych powikłań tej choroby, np. ketokwasicy, a jednocześnie dać szansę małym pacjentom na np. zastosowanie immunoterapii.

Prof. Bossowski mówił w poniedziałek na konferencji prasowej wspólnej z wojewodą podlaskim Bohdanem Paszkowskim, że celem pilotażu jest przebadanie wszystkich dzieci w wieku 1-9 lat w regionie – ok. kilkudziesięciu tysięcy. Tylko za zgodą rodziców lub opiekunów, dzieciom będzie jednorazowo pobrana krew do badań.

Bossowski tłumaczył, że celem tych badań jest przebadanie dzieci, aby we wczesnej fazie, bezobjawowej, wykryć predyspozycje immunologiczne do cukrzycy typu 1. Tłumaczył, że rozwój predyspozycji oznacza, że u danego dziecka, jego własny organizm będzie wytwarzać przeciwciała przeciwko trzustce ( przeciwko komórkom beta wysp trzustkowych), które uszkadzają ją, a to skutkuje zaburzeniami insuliny, hormonu, który odpowiada za regulację gospodarki glukozy. To z kolei doprowadza do rozwoju cukrzycy typu 1.

Badanie ma wykryć predyspozycje immunologiczne do cukrzycy typu 1

Prof. Artur Bossowski dodaje, że wykrycie tej predyspozycji będzie oznaczać objęcie tych dzieci specjalistyczną opieką w poradni i klinice, zastosowanie – w uzasadnionych przypadkach, we wczesnej fazie choroby, za zgodą rodziców – immunoterapii, wydanie zaleceń żywieniowych i dotyczących wysiłku fizycznego oraz masy ciała. Immunoterapia polega – jak tłumaczył – na tym, że pobiera się od pacjentów tzw. komórki ochronne, które są namnażane i podawane z powrotem pacjentom, żeby chronić trzustkę.

Prowadzący badania podkreślił, że do szpitala UDSK trafia rocznie 80 kolejnych dzieci, które zapadają na cukrzycę typu 1.

– Z czego ok. 40 proc. to są dzieci pomiędzy pierwszym, a dziewiątym rokiem życia – powiedział Bossowski. Podkreślił, że wczesne wykrycie zapobiega ostrym powikłaniom choroby (ketokwasicy) i przewlekłym dalszym następstwom tej choroby.

– Jeśli ludzie będą wyedukowani jako rodzice, opiekunowie, same dzieci także, być może ustrzeżemy ich od tych ostrych powikłań – zaznaczył Bossowski.

Dodał, że docelowo program ma być rozszerzony na osoby do 18-ego roku życia i na cały kraj.

Na razie projekt jest realizowany ze środków Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Prof. Bossowski poinformował, że będzie wkrótce złożony w tej sprawie wniosek do Agencji Badań Medycznych. Jest też plan na zdobycie pieniędzy z urzędu marszałkowskiego w Białymstoku na badania prewencyjne, populacyjne.

Nie wiadomo jak długo badania miałyby potrwać. Bossowski mówił, że część badań miałaby być realizowana także z wykorzystaniem lekarzy rodzinnych.

Klinika prof. Bossowskiego przez trzy lata prowadziła już wcześniej badanie przesiewowe wykrywania cukrzycy typu 1 u dzieci w wieku 1-5 lat z rodzin, które są obciążone tą chorobą. Badano rodzeństwo dzieci, które zachorowały. Przebadano ponad tysiąc pacjentów z 15 ośrodków uniwersyteckich w Polsce.

– Stan zdrowia naszej młodzieży, naszych dzieci jest przedmiotem troski nas wszystkich, w szczególności władz publicznych, służby zdrowia, placówek opieki medycznej, całego środowiska medycznego  – powiedział na konferencji prasowej wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Wyraził zadowolenie, że taki pilotaż w regionie będzie realizowany.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content