Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa

22 668 47 19

sekretariat@diabetyk.org.pl

Przekaż swój 1,5% naszej organizacji. Prosto. Szybko. Za darmo.

 1. Start
 2. /
 3. Blog
 4. /
 5. Aktualności
 6. /
 7. Raport „Zapobieganie i leczenie...

Zapobieganie i leczenie powikłań  sercowo-naczyniowych cukrzycy typu 2  – perspektywa polskiego pacjenta

8 na 10 pacjentów z cukrzycą ma powikłania sercowo-naczyniowe. Co więcej, prognozy dotyczące przyczyn umieralności zakładają do 2030 r. zwiększenie umieralności z powodu cukrzycy, w tym również z powodu powikłań kardiologicznych, nawet o 100%.[1]

Ze względu na ten ogromny problem społeczny, wspólnie z organizacjami pacjentów kardiologicznych i diabetologicznych, Polska Unia Organizacji Pacjentów powołała Koalicję Serce dla Cukrzycy, która rozpoczęła działania mające na celu poprawę opieki nad pacjentami
z cukrzycą i powikłaniami sercowo-naczyniowymi. Jednym z pierwszych działań Koalicji było przeprowadzenie na przełomie maja i czerwca 2019 r. badania ankietowego skierowanego do osób chorujących na cukrzycę i ich opiekunów.

Zebrane opinie pacjentów były punktem wyjścia do opracowania raportu „Zapobieganie i leczenie powikłań sercowo-naczyniowych cukrzycy typu 2 – perspektywa polskiego pacjenta”. Wnioski z badania ankietowego posłużyły do przygotowania rekomendacji zmian w organizacji opieki nad chorymi na cukrzycę typu 2 w Polsce. W raporcie zostały zamieszczone również komentarze ekspertów klinicznych, systemowych oraz środowiska pacjentów.

Cukrzyca jest chorobą, która dotyczy coraz większej liczby Polaków. Często bagatelizowana i ignorowana, nazywana jest cichym zabójcą, ponieważ nie boli, ale wywołuje bardzo groźne, niekiedy wręcz katastrofalne, a przy tym nieodwracalne powikłania. Pomimo swojego poważnego charakteru, nie jest wystarczająco priorytetowo traktowana zarówno przez pacjentów oraz osoby nią zagrożone, jak i przez decydentów – komentuje Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Raport ukazuje sytuację pacjentów diabetologicznych oraz potrzeby i oczekiwania co do standardu leczenia cukrzycy i jej powikłań. Wśród najważniejszych wniosków znalazły się m.in.

 • Aż 70% ankietowanych twierdzi, że system opieki zdrowotnej w Polsce nie zaspokaja ich aktualnych potrzeb związanych z leczeniem cukrzycy
 • 70% respondentów ma problem z dostępem do diabetologa.
 • 80% ankietowanych ma problem z dostępem do lekarzy innych specjalności w związku z leczeniem cukrzycy
 • 90% respondentów uważa, że dostęp do nowoczesnych terapii w cukrzycy nie jest
  wystarczający
 • 85% respondentów uważa, że edukacja społeczeństwa na temat cukrzycy i jej powikłań jest niewystarczająca
 • 80% ankietowanych stwierdziło, że ich sytuacja materialna pogorszyła się w związku z zachorowaniem na cukrzycę.

Jak wynika z raportu największe trudności, z jakimi borykają się pacjenci chorzy na cukrzycę w Polsce to dostęp do nowoczesnych terapii, dostęp do specjalistów, sytuacja finansowa, leczenie powikłań cukrzycy i poczucie wykluczenia społecznego. Dlatego opieka nad pacjentami z cukrzycą w Polsce wymaga pilnej poprawy – mówi Marek Kustosz, Prezes Instytutu Człowieka Świadomego.

Cały obszar związany z profilaktyką i leczeniem cukrzycy oraz jej powikłań wymaga podjęcia wielu działań systemowych, a nadrzędnym celem wspólnych działań jest kształtowanie skutecznego i przyjaznego dla chorych systemu ochrony zdrowia w zakresie diabetologii i kardiologii.

Beata Ambroziewicz, prezes zarządu Polskiej Unii Organizacji Pacjentów podkreśla –Najważniejszym celem opieki nad pacjentem z cukrzycą typu 2, powinno być zapobieganie powikłaniom, w tym najczęściej występującym sercowo-naczyniowym i w konsekwencji poprawa jakości i długości życia chorych na cukrzycę osób. Dlatego tak ważne jest budowanie świadomości w obszarze występowania powikłań sercowo-naczyniowych w przebiegu cukrzycy.

Specjaliści i eksperci w obszarze leczenia cukrzycy są zgodni, że najważniejsze zmiany potrzebne w opiece nad chorymi na cukrzycę to:

 • ułatwienie dostępu do nowoczesnych terapii,
 • koordynowana opieka i współpraca specjalistów z różnych dziedzin w zakresie leczenia pacjenta z cukrzycą
 • edukacja pacjentów w zakresie powikłań,
 • zaangażowanie pacjentów i ich rodzin w proces leczenia.

Więcej informacji na temat kampanii oraz raport Serca dla Cukrzycy można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Unii Organizacji Pacjentów https://www.obywateledlazdrowia.pl oraz na dedykowanym akcji Fanpage https://www.facebook.com/SerceDlaCukrzycy/

Treść całego raportu mogą Państwo znaleźć poniżej:

https://www.obywateledlazdrowia.pl/wp-content/uploads/2019/07/SDC_raport_A4_calosc_22-07-2019_light.pdf

[1] Poznańska A., Wojtyniak B., Seroka W. Najważniejsze przyczyny zgonów Polaków w 2030 roku; Przegląd Epidemiologiczny 2011; 65: 483–489

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content