– Wielokierunkowość to największa zmiana, jaka nastąpiła w algorytmach terapii cukrzycy typu 2 – wskazał prof. Janusz Gumprecht ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. – Wyniki ostatnich badaniach agonistów GLP-1 i flozyn dowodzą, że do leczenia wielokierunkowego istotne jest również dodanie działania ukierunkowanego na profilaktykę w zakresie układu sercowo-naczyniowo-nerkowego.
– Powikłania sercowo-naczyniowe stanowią ok. 70% wszystkich powikłań cukrzycy typu 2, są to przede wszystkim choroby tętnic obwodowych, niewydolność serca, zawał serca oraz udar mózgu. Badania kliniczne dowiodły, że agonisty receptora GLP-1 mają wyraźny wpływ na obniżenie tego ryzyka. Badanie Rewind nad dulaglutydem potwierdziło również, że agonisty GLP-1 mają działanie nie tylko korzystne w leczeniu cukrzycy, ale również prewencyjne u pacjentów z nadwagą (prewencja powikłań sercowo-naczyniowych), skutecznie ją redukując, oraz poprawiają skuteczność terapii cukrzycy poprzez właściwe wyrównanie glikemii wraz ze zmniejszeniem ryzyka hipoglikemii – podkreślił prof. Gumprecht.
Poniżej link do video:
Źródło: www.termedia.pl
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content