Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa

22 668 47 19

sekretariat@diabetyk.org.pl

Przekaż swój 1,5% naszej organizacji. Prosto. Szybko. Za darmo.

  1. Start
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Powikłania
  6. /
  7. Rośnie liczba amputacji z...

Zapraszamy do wysłuchania nagrania z prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Anną Śliwińską dotyczącego diagnozowania i leczenia ran zespołu stopy cukrzycowej:

– Coraz większa jest rola lekarzy POZ w terapii cukrzycy i zespołu stopy cukrzycowej. Od ich czujności i wiedzy zależy, czy uda się zapobiec takim powikłaniom jak amputacja. Dlatego edukacja jest tak ważna nie tylko w przypadku pacjentów diabetologicznych, ale też i lekarzy – mówi Anna Sliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Cukrzyca, szczególnie niedostatecznie kontrolowana, jest chorobą postępującą. U wielu pacjentów pojawiają się różnego rodzaju powikłania, m.in. zawały serca, udary mózgu, niewydolność nerek oraz zespół stopy cukrzycowej. Utrudniony dostęp do lekarzy z powodu pandemii pogłębia problem właściwej kontroli glikemii oraz następstw.

– Leczenie cukrzycy wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Lekarz, który prowadzi pacjenta diabetologicznego, a często tak się dzieje w poradniach POZ, musi wiedzieć, że chory wymaga nie tylko sprawdzenia poziomu glikemii, ale też upewnienia się, czy nie ma problemów ze stopą cukrzycową. W Polsce mamy jedną z największych liczb amputacji w Europie z tego powodu, a pandemia jeszcze tę sytuację pogorszyła – mówi Anna Śliwińska.

Rozwój diabetologii przyniósł nie tylko nowatorskie rozwiązania w normowaniu poziomu glikemii, ale też nowe trendy terapeutyczne związane z zespołem stopy cukrzycowej i z owrzodzeniami. Polskie Towarzystwo Leczenia Ran publikuje najnowsze wytyczne w zakresie m.in. diagnozowania i leczenia ZSC. Rekomendacje są pomocnym narzędziem dla każdego lekarza, który ma do czynienia z pacjentem diabetologicznym.

– Zespół stopy cukrzycowej jest tym aspektem powikłań, który najtrudniej skontrolować podczas teleporady. A sami pacjenci też nie zawsze o tym mówią, ponieważ nie są świadomi, że coś złego się dzieje. Cukrzyca powoduje neuropatię, przez co nie odczuwają bólu. Poza tym nawet podczas wizyty w gabinecie wstydzą się pokazać stopę, uznając ten widok za nieestetyczny. Dlatego tak ważne jest, żeby lekarz pytał pacjenta, czy nie ma żadnych zmian w obrębie stóp i obejrzał pod kontem ZSC, jeśli tylko jest taka możliwość. Rany w ZSC trudno się leczy, dlatego należy zrobić wszystko, żeby nie dopuścić do powikłań – zauważa Anna Śliwińska.

Link do nagrania całego wywiadu:
https://www.termedia.pl/poz/Rosnie-liczba-amputacji-z-powodu-ZSC-Jak-zatrzymac-ten-niekorzystny-trend-,42139.html

Źródło: www.termedia.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content