Z roku na rok odnotowujemy wzrost liczby chorych na cukrzycę, określanej mianem choroby cywilizacyjnej. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia WHO do 2030 r. cukrzyca będzie jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie. Diabetycy są szczególnie narażeni na powikłania pogrypowe, które zwiększają ryzyko śmierci z powodu grypy. By ograniczyć groźne skutki wirusa u osób szczególnie narażonych na powikłania, eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy zadedykowali rok 2019 osobom chorym na cukrzycę.

Chorzy na cukrzycę częściej umierają z powodu grypy

Jak podkreślają eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca zwiększają ryzyko powikłań pogrypowych. Występują one częściej u pacjentów z cukrzycą niż u innych chorych. Szczególnie narażeni są starsi pacjenci, którzy oprócz dolegliwości związanych z wiekiem, zmagają się także z chorobami przewlekłymi. Na cukrzycę w Polsce choruje 3,5 miliona osób, w tym 1 na 4 osoby powyżej 60 roku życia. Zachorowanie na grypę u diabetyków zaburza kontrolowanie poziomu glukozy we krwi, co jest problemem zarówno podczas trwania choroby, jak również po ustąpieniu objawów. Ponadto objawy grypy trwają u nich dłużej niż u osób zdrowych.

„Osoby chore na cukrzycę, u których wystąpi grypa są od 3 do 6 razy bardziej narażone na późniejszą hospitalizację. Ryzyko śmierci podczas hospitalizacji z powodu grypy u diabetyków jest od 31 do nawet 92 razy wyższe. Szacuje się, że z powodu powikłań pogrypowych pacjenci chorzy na cukrzycę są 6-krotnie bardziej narażeni na śmierć. Szczepienia przeciw grypie wykonywane każdego roku są najskuteczniejszym sposobem walki z wirusem i powikłaniami zagrażającymi życiu” – komentuje Anna Śliwińska, prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Nowy moduł Wirtualnej Akademii Grypy – „Grypa a cukrzyca”

By podnieść wiedzę pracowników ochrony zdrowia na temat groźnych powikłań pogrypowych u diabetyków oraz profilaktyki zachorowań w tej grupie ryzyka, a także, by zwiększyć świadomość społeczeństwa w tym zakresie, platforma e-learningowa Wirtualna Akademia Grypy udostępniła nowy moduł: Grypa a cukrzyca.To już trzynasty moduł tematyczny. Szkolenie przeznaczone dla lekarzy i nie tylko zawiera najnowsze dane dotyczące chorych na cukrzycę, przebiegu grypy u diabetyków oraz profilaktyki zachorowań, a także pytania kontrolne sprawdzające poziom przyswojonej wiedzy. Każdy lekarz, który ukończy szkolenie, otrzyma certyfikat, na podstawie którego może ubiegać się o punkty edukacyjne w Okręgowej Izbie Lekarskiej. Do zdobycia jest sześć punktów za zrealizowanie wszystkich modułów. Aby wziąć udział w kursie należy wejść na stronę www.wirtualnaakademiagrypy.pl lub www.opzg.pl.

 „Ze względu na rosnącą liczbę chorych na cukrzycę zależy nam na budowaniu świadomości związanej z niebezpieczeństwem, jakie niesie zachorowanie na grypę w przypadku diabetyków. Chcemy edukować środowisko medyczne, ale i całe społeczeństwo. Wierzymy, że kompleksowy kurs dostępny na platformie Wirtualna Akademia Grypy, który może ukończyć zarówno lekarz, jak też pacjent, który zmaga się z chorobą, pomoże rozpowszechnić skuteczną i bezpieczną profilaktykę zachorowań oraz powikłań pogrypowych” – mówi prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, Przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

W przypadku rozpoznania cukrzycy szczepienia, w tym te przeciw grypie, są zalecane przez Światową Organizację Zdrowia oraz Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy podkreślają, że są one najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia się przed grypą (ich skuteczność wynosi 60-90%). Najlepszym okresem na szczepienie jest wrzesień-grudzień, dlatego należy je odpowiednio wcześniej zaplanować.

 

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy jest inicjatywą społeczną niezależnych ekspertów medycznych. Celem Programu jest poprawa wyszczepialności przeciw grypie w Polsce, zwłaszcza wśród pacjentów z grup ryzyka oraz informowanie Polaków o zagrożeniach związanych z grypą i jej powikłaniami. Organizatorem Społecznej Kampanii Informacyjnej powstałej w ramach Programu jest Fundacja Nadzieja dla Zdrowia. Działania skierowane są do środowiska medycznego, opinii publicznej, samorządu oraz do pracodawców. Przedsięwzięcie spotkało się z aprobatą najważniejszych instytucji działających na rzecz poprawy zdrowia publicznego, wielu organizacji zrzeszających lekarzy, pracodawców, związki samorządów i towarzystwa medyczne. W działania Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy zaangażowali się również eksperci medyczni, liderzy opinii, ludzie nauki, kultury oraz biznesu. Więcej informacji na stronie www.opzg.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content