Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) na zgromadzeniu dnia 24.05 2021 przyjęła dokument w sprawie zapobiegania i leczenia cukrzycy, przyjęty jako „Rezolucja w sprawie zmniejszenia obciążenia chorobami niezakaźnymi poprzez wzmocnienie profilaktyki i kontroli cukrzycy”.

Przyjęcie Rezolucji ma miejsce sześć tygodni po powstaniu Światowego Porozumienia dotyczącego Cukrzycy WHO, którego celem jest odpowiedź na epidemię cukrzycy poprzez zmniejszenie ryzyka zachorowania na cukrzycę i zapewnienie wszystkim osobom, u których zdiagnozowano cukrzycę, dostępu do równego, kompleksowego, niedrogiego i wysokiej jakości leczenia i opieki. Teraz, wraz z Rezolucją, rządy wezwały do pilnych, skoordynowanych, globalnych działań w sprawie cukrzycy. Uznały, że w kontekście pandemii COVID-19 osoby z cukrzycą i innymi chorobami niezakaźnymi są bardziej narażone na choroby i śmierć z powodu zakłóceń w działaniu podstawowej opieki zdrowotnej, a także z powodu samego wirusa.

Ponad 460 milionów ludzi na świecie żyje z cukrzycą, a liczba ta potroiła się w ciągu ostatnich 20 lat i – bez zdecydowanych działań – będzie nadal rosła. Cukrzyca jest obecnie jedną z 10 głównych przyczyn zgonów na świecie i główną przyczyną udarów mózgu, chorób układu krążenia i nerek, utraty wzroku, chorób jamy ustnej i amputacji kończyn dolnych.

W 2021 roku obchodzimy 100-lecie odkrycia insuliny. Jednak dziesiątki tysięcy osób z cukrzycą typu 1, które potrzebują insuliny aby przeżyć i ponad 30 milionów osób z cukrzycą typu 2, które także wymagają insuliny, nie mają do niej właściwego dostępu.

Szczególnie ważne jest to, że rządy uznały związek między cukrzycą a nierównościami zdrowotnymi, które zostały ujawnione i zaostrzone przez pandemię COVID-19 oraz wezwały do działań „w celu promowania i wdrażania środków politycznych, legislacyjnych i regulacyjnych, w tym fiskalnych, mających na celu zminimalizowanie wpływu głównych czynników ryzyka cukrzycy oraz promowanie zdrowego odżywiania”. Zadaniem WHO jest również opracowanie zaleceń dotyczących trwałego finansowania profilaktyki i kontroli cukrzycy, w tym w środowiskach o ograniczonych zasobach oraz zaspokojenie potrzeb grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i zmarginalizowanych.

To bardzo ważny kamień milowy dla społeczności diabetologicznej, ale to dopiero początek. Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna (IDF) będzie ściśle pracować aby upewnić się, że Rezolucja zostanie przełożona na rzeczywiste działania w nadchodzących latach.

Źródło: Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content