Oddział Miejsko-Powiatowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Łasku, tym razem 14.12.2017 roku w lokalu „Eden” ul. Kościuszki 22, zorganizował wieczerzę wigilijną dla swoich członków, zwolenników oraz zaproszonych oficjeli.

Na wieczór wigilijny przybyło 26 osób, znaczną część stanowili ludzie chorzy na cukrzycę – obciążeni codziennymi troskami, ale  z mocnym postanowieniem puszczenia w niepamięć swoich utrapień. Wśród zaproszonych gości byli: burmistrz Gabriel Szkudlarek, proboszcz  parafii p.w. NPNMP ks. Piotr Pirek, przedstawiciel ZG PSD w Warszawie – jednocześnie sternik Oddziału Rejonowego PSD w Sieradzu Jan Kruszyński z osobą towarzyszącą, księgową tegoż oddziału, Beatą Pacholak, reprezentantki służby zdrowia: specjalista diabetolog dr Janina Kijańska, pielęgniarki Róża Szmyt i Renata Cholerzyńska oraz kierująca Środowiskowym Domem Samopomocy Maria Lipowska.

Logistycznie zabezpieczył, wszystkich serdecznie przywitał i przyjęcie poprowadził Bogusław Stachowski. Wieczerzę rozpoczął ks. Pirek, cytując fragment opisu narodzenia Pańskiego z Ewangelii św. Łukasza. Wśród wielu życzeń składanych przy okazji przełamywania się opłatkiem było wiele serdeczności we wszystkich odmianach w zależności od reprezentowanych profesji. Najczęściej jednak pojawiało się to związane z zachowaniem zdrowia   w granicach pozwalających na normalne funkcjonowanie wśród ogółu społeczeństwa oraz nieustającej pomyślności w nadchodzącym Nowym 2018 Roku.

Po czym umownie przyjęto, że zabłysła pierwsza gwiazda przypominająca Gwiazdę Betlejemską, prowadzącą mędrców ze Wschodu do Betlejem  i  rozpoczęto degustację postnych wigilijnych potraw. Wprawdzie nie było ich dwunastu! – jak wymaga tradycja dla zachowania symbolu liczby apostołów zasiadających z Jezusem do ostatniej wieczerzy, ale były smaczne i fachowo podane. Na stole pojawiły się: zupa grzybowa z makaronem, ryba smażona  z ziemniakami i zestawem surówek, pierogi z kapustą, śledź w oleju i śmietanie, kapusta z grochem, ciasto drożdżowe, a także napoje.

W tym miejscu należy podkreślić profesjonalizm właściciela lokalu „Eden”, Macieja Gwisa oraz jego damskiej obsługi. Nad stroną artystyczną czuwał Mieczysław Zalasa  w godny podziwu sposób oddając nastrój zbliżających się świąt Bożego Narodzenia za pomocą muzyki, śpiewu kolęd i recytacji. Wspólny śpiew pieśni bożonarodzeniowych i pastorałek był czasem zjednoczenia, pokoju i wyciszenia się. W części nieoficjalnej prezes Jan Kruszyński   w towarzystwie wiceprezesa PSD w Łasku, Zdzisława Kozłowskiego wręczył Medal 35. lecia PSD, Małgorzacie Stachowskiej wspierającej przez długie lata działalność łaskich diabetyków.

Natomiast Renata Cholerzyńska przy pomocy laptopa zaprezentowała kilkuletnią historię wzajemnej współpracy,  a także podejmowanych inicjatyw przez Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej i Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Łasku. Po czym lampką wina wniesiono toast za nadchodzący 2018 Rok. Miła atmosfera towarzysząca przyjęciu powinna na długo pozostać w pamięci uczestników.

Bodek Stawski

Foto: Małgorzata S. oraz autor

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content