W najbliższych tygodniach refundacją zostanie objęty System Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM) oraz zbiorników na insulinę do pomp insulinowych.

Refundację CGM uzyskają pacjenci do ukończenia 26. roku życia z cukrzycą typu 1, leczeni przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii.

Jest to bardzo duży przełom dla tej grupy chorych, o który przez długi czas walczyło też nasze Stowarzyszenie. Oczywiście będziemy zabiegać o rozszerzenie refundacji CGM na dalsze grupy pacjentów.

Link do rozporządzenia Ministra Zdrowia: http://pnw-b.ctx.ly/r/5xmqw

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content