Projekt polega na opracowaniu i wdrożeniu programów profilaktyki zdrowotnej przeciwdziałania powikłaniom w cukrzycy wśród mieszkańców wskazanych przez ekspertów regionów. Ma charakter pilotażowy i obejmuje województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i wielkopolskie.

Celem zaplanowanych działań jest zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu cukrzycy i towarzyszących jej powikłań ze szczególnym uwzględnieniem chorób sercowo-naczyniowych, w tym zawałów serca i udarów mózgu oraz prowadzenie edukacji diabetologicznej. Najważniejszą częścią programu będzie zaangażowanie lokalnych władz samorządowych, ekspertów i pacjentów w koordynację działań na rzecz diabetyków, pomoc w opisaniu lokalnej sytuacji epidemiologicznej dotyczącej cukrzycy i wypracowanie docelowego programu polityki zdrowotnej. Wdrożenie tak przygotowanej kompleksowej interwencji edukacyjno-zdrowotnej pozwoli na poprawę zdrowia mieszkańców województw objętych programem.

W ramach projektu została opracowana przez ekspertów ochrony zdrowia publikacja zawierająca programy zdrowotne, które są możliwe do inkorporowania do systemu opieki zdrowotnej w wybranych regionach kraju. Zawiera ona projekty zapobiegania rozwojowi cukrzycy i jej powikłaniom, zaopiniowane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz praktyczny poradnik dla władz samorządowych pomocny w tworzeniu indywidualnego regionalnego programu polityki zdrowotnej w aspekcie cukrzycy dla mieszkańców województwa.

 

 

 

 

 

 

Konsultacje dotyczące projektu będą prowadzone w ośrodkach wojewódzkich do końca sierpnia 2017 r. W każdym z 5 ośrodków (Kraków, Rzeszów, Kielce, Gniezno, Puławy) zostaną zorganizowane spotkania z decydentami, aby wypracować regionalny model usługi opieki zdrowotnej, w sposób, który zapewni nieprzerwaną promocję zdrowia, profilaktykę zdrowotną, rozpoznanie i leczenie cukrzycy. Spotkania zostaną poprzedzone warsztatami dla liderów PSD i pacjentów diabetologicznych w zakresie koniecznej edukacji, kontroli choroby i jej powikłań. Wdrożenie tych programów powinno zapewnić długookresową opiekę i wsparcie chorych na cukrzycę w regionach.

Cukrzyca, jako choroba cywilizacyjna i społeczna, wymaga działań multikomponentowych i edukacyjnych. Dlatego tak ważna jest właściwa koordynacja działań w zakresie opieki diabetologicznej nad pacjentem w Polsce. W związku z tym na znaczeniu zyskuje konieczność zorganizowania systemu opieki zdrowotnej w taki sposób, aby zapewniał on chorym skuteczne leczenie przy jednoczesnej poprawie jakości życia w chorobie. Taką gwarancję dają programy polityki zdrowotnej w aspekcie cukrzycy prowadzone na poziomie regionalnym. Kluczowe znaczenie ma tu rozpoznanie potrzeb pacjentów diabetologicznych w danym województwie i możliwość zapewnienia optymalnego leczenia dostosowanego do ich potrzeb, połączonego z holistyczną edukacją diabetologiczną.

W związku z powyższym, z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków  i Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej odbyła się w Warszawie dnia 27.06 konferencja prasowa pt. „Razem koordynujmy cukrzycę”. Udział w dyskusji wzięli: Marek Tombarkiewicz – Podsekretarz Stanu w Ministrostwie Zdrowia, Anna Krupka – Członek Parlamentarnego Zespołu ds. Pacjentów, Posła na Sejm RP , Wojciech Wysoczański – Dyrektora Wydziału Oceny Technologii Medycznych, dr Alicja Milczarczyk – specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii, Kierownik Pododdziału Diabetologicznego Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii,  dr Jerzy Gryglewicz – ekspert w zakresie  ochrony zdrowia, Anna Śliwińska – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Beata Stepanow – Prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej.

 

 

 

 

 

 

Po konferencji prasowej odbyły się warsztaty dla liderów Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z tych miast, w których pilotażowy program ma być wdrożony (dwoje liderów z 5 miast: Kraków, Rzeszów, Kielce, Gniezno, Puławy).

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content