Blisko dwa lata po wprowadzeniu refundacji nowoczesnych terapii w cukrzycy typu 2 w Polsce, z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, powstał specjalny raport dotyczący dostępu do tych leków.

Wyczekiwana refundacja flozyn (listopad 2019) oraz inkretyn (styczeń 2020) przyniosła prawdziwy przełom. Polscy pacjenci diabetologiczni wreszcie uzyskali dostęp do bezpiecznych leków o udowodnionej skuteczności w redukcji powikłań. Pacjenci docenili ten krok Ministerstwa Zdrowia. Jednocześnie ostatnim kilkunastu miesiącom towarzyszy spory, a właściwie nasilający się niedosyt, ponieważ refundacja dotyczy wąskiej grupy pacjentów. Zdecydowanie większa ich liczba odniosłaby ogromne korzyści zdrowotne ze stosowania tych leków.

Dobrze kontrolowana cukrzyca, a co za tym idzie brak jej powikłań, to marzenie i cel każdego pacjenta oraz prowadzącego go lekarza. Tym samym, marzeniem i celem każdego pacjenta i lekarza jest mieć do dyspozycji skuteczne ku temu narzędzia. I te narzędzia są, jednakże bez pomocy Państwa w postaci refundacji pozostają nieosiągalne dla większości zainteresowanych. Dlatego też środowisko pacjentów diabetologicznych postuluje, aby refundacja nowoczesnych terapii była rozszerzana na kolejne grupy mające wskazania medyczne do ich stosowania.

Gdy pod koniec 2019 i na początku 2020 roku refundacja nowoczesnej farmakoterapii w cukrzycy typu 2 wchodziła w życie, nie wiedzieliśmy o tym, że kolejne miesiące – do dnia dzisiejszego – przyniosą tak wszechogarniające zmiany za sprawą pandemii COVID-19. W dobie koronawirusa nie możemy jednak ani zapomnieć, ani zaniedbać innej pandemii: cukrzycy, pandemii niezakaźnej, z powodu której śmiertelność na świecie wzrosła o 125% w ciągu ostatnich 30 lat. Ten trend da się zahamować, ale bezwzględnie musimy mieć w tym celu dostęp do zdobyczy współczesnej nauki, także w postaci nowoczesnych leków.

Rozszerzenie dostępu do flozyn i inkretyn opłaci się wszystkim: pacjentom, ich opiekunom, ich bliższemu i dalszemu otoczeniu, lekarzom, społeczeństwu, Państwu… Dobrze kontrolowany medycznie pacjent to tani pacjent, powikłany pacjent to pacjent drogi, pochłaniający środki wydawane na koszty bezpośrednie (leczenie szpitalne, opieka specjalistyczna itd.) i pośrednie (świadczenia rehabilitacyjne, zasiłki chorobowe itd.). Dlatego środowisko pacjentów apeluje o rozszerzenie refundacji tych terapii.

Niniejszy raport, stworzony przez wybitnych ekspertów, ma na celu analizę blisko 2-letnich doświadczeń związanych z refundacją flozyn i inkretyn w Polsce oraz przedstawienie rekomendacji dalszych działań w tym zakresie. Mamy ogromną nadzieję, że stanie się on przyczynkiem do wprowadzenia korzystnych zmian dla pacjentów diabetologicznych w naszym kraju.

Link do raportu – Raport “Ocena dostępu do nowoczesnej farmakoterapii (inhibitory SGLT-2, agoniści GLP-1) w cukrzycy typu 2 w świetle rekomendacji klinicznych – analiza blisko 2 lata po refundacji”

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content