Minister Zdrowia powołał zespół do spraw opracowania propozycji projektu ustawowych regulacji dotyczących praw i obowiązków pacjentów.

W skład zespołu wchodzą:

Przewodnicząca:
Urszula Jaworska, prezes Fundacji Urszuli Jaworskiej

Zastępcy: 
– Beata Ambroziewicz z Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych
– Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji Pacjentów Polskich

Członkowie (w kolejności alfabetycznej):
– Szymon Chrostowski z Polskiej Unii Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia”,
– Piotr Dąbrowiecki z Polskiej Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i Przewlekłe Obturacyjne Choroby Płuc,
– Rafał Janiszewski z kancelarii doradcza Rafał Piotr Janiszewski,
– Andrzej Nawrocki, rzecznik praw pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
– ks. Arkadiusz Nowak z Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej,
– Bartosz Poliński z Alivii – Fundacji Onkologicznej Osób Młodych,
– Tomasz Połeć z Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego,
– Adam Sandauer ze Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere,
– Anna Śliwińska z Polskiego Stowarzyszenie Diabetyków,
– Krystyna Wechmann z Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”,
– Mirosław Zieliński, Krajowe Forum na rzecz terapii chorób rzadkich ORPHAN,
– przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta,
– przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka,
– Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia lub osoba przesz niego wskazana,
– Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia  w Ministerstwie Zdrowia lub osoba przez niego wskazana,
– Dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia lub osoba przez niego wskazana,
– Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia lub osoba przez niego wskazana.

Zarządzenie jest dostępne na stronie Ministerstwa Zdrowia w zakładce:
http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2018/112/

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content