Dnia 18.04 Minister Zdrowia Łukasz Szumowski powołał Radę Społeczną ogólnonarodowej debaty “Wspólnie dla Zdrowia”, która ma za zadanie omówienie kierunku zmian w opiece zdrowotnej, w związku z decyzją o zwiększeniu wydatków państwa na ochronę zdrowia do 6% PKB.

Rada liczy 65 osób, jednak tylko 5 z nich to przedstawiciele organizacji pacjentów. Wśród nich jest Prezes ZG PSD Anna Śliwińska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Zdrowia tak opisuje przedsięwzięcie:

Decyzja o znacznym zwiększeniu wydatków państwa na ochronę zdrowia do poziomu 6% PKB stworzyła wyjątkową szansę na wprowadzenie zmian w służbie zdrowia, tak aby działała sprawniej i efektywniej. Optymalne wykorzystanie większych niż kiedykolwiek przedtem publicznych wydatków na ochronę zdrowia wymaga – zdaniem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego – publicznej dyskusji.

Zamierzamy ustalić priorytety i wytyczyć cele działania poprzez ogólnospołeczny dialog, wspólnie z różnorodnymi środowiskami: pacjentów, lekarzy, pielęgniarek i innych zawodów medycznych, pracodawców i ekspertów.

Dyskusja o przyszłym kształcie systemu ochrony zdrowia w Polsce będzie oparta na oczekiwaniach naszego społeczeństwa. Wynikać będzie ze społecznej świadomości odnośnie potrzeb, możliwości i wspólnej odpowiedzialności za ten ważny obszar życia społecznego i funkcjonowania państwa. Ogólnonarodowa debata ma odpowiedzieć przede wszystkim na trzy najważniejsze pytania:

  1. Jak podzielić, jak najlepiej zainwestować zwiększone wydatki publiczne na ochronę zdrowia
  2. Co zrobić, abyśmy jako społeczeństwo i poszczególni obywatele żyli w dobrym zdrowiu jak najdłużej
  3. W jaki sposób państwo powinno być odpowiedzialne za zdrowie obywateli i pomagać im w dbaniu o swoje zdrowie.

W dyskusji o tym, jak powinien wyglądać system ochrony zdrowia, punktem wyjścia będzie zarówno zaplanowany wzrost wydatków publicznych, jak też starzenie się społeczeństwa, wyzwania epidemiologiczne oraz rozwój technologii. Dlatego kluczową kwestią jest, jak ukształtować system ochrony zdrowia, aby efektywnie zagospodarować pieniądze, które będą na niego przeznaczane. Publiczna dyskusja obejmie generalną filozofię oraz poszczególne elementy systemu ochrony zdrowia, poczynając od rozwiązań prawnych, przez organizację opieki medycznej, zakresy odpowiedzialności administracji publicznej – państwowej i samorządów, ustalenie priorytetowych dziedzin medycyny, a także miejsce profilaktyki i zdrowia publicznego.

Planujemy przedstawić i poddać krytycznej ocenie zasady działania systemów ochrony zdrowia w innych krajach europejskich, aby wyciągnąć wnioski i poszukiwać najlepszych wzorców do naśladowania. Dyskusja obejmie także oczekiwania społeczne, formułowane na podstawie szerokich badań społecznych oraz analiz eksperckich.

Celem debaty „Wspólnie dla Zdrowia” jest wypracowanie systemu, który zrównoważy potrzeby społeczne z możliwościami finansowymi i gospodarczymi państwa oraz zaangażowaniem kapitału społecznego. Chodzi o wskazanie, w jaki sposób rosnące, ale wciąż ograniczone nakłady na zdrowie wydawać najbardziej efektywnie – jak dodatkowe pieniądze mogą poprawić sytuację zdrowotną Polaków, wydłużyć ich życie w dobrym zdrowiu, obniżyć zachorowalność, zwłaszcza na choroby przewlekłe i cywilizacyjne, oraz podnieść skuteczność leczenia. 

Minister Łukasz Szumowski jako inicjator ogólnopolskiej debaty ma nadzieję, że dzięki niej powstanie wieloletni plan rozwoju służby zdrowia, oparty na porozumieniu różnorodnych środowisk i sił społecznych, tak aby konsekwentnie dążyć do osiągnięcia wytyczonych celów, niezależnie od zmian politycznych i ekonomicznych. Ewolucyjna poprawa działania służby zdrowia jest zadaniem wykraczającym poza jedną kadencję władz publicznych. Długofalowy plan działania musi być oparty na szerokim porozumieniu, wypracowaniu przez zainteresowane środowiska wspólnych celów oraz uzgodnieniu priorytetów.

Zdrowie – to wspólna odpowiedzialność i wspólne dobro wszystkich obywateli Polski.

Skład Rady:

– Beata Ambroziewicz,
– Roman Badach-Rogowski,
– dr Marek Balicki,
– prof. dr hab. n. med. Maciej Banach,
– Jakub Banaszek,
– Jarosław Biliński,
– prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna,
– dr Jarosław Drobnik,
– prof. dr hab. Dariusz Dudek,
– dr hab., prof. nadzw. Jarosław Fedorowski,
– prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth,
– dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka,
– gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak,
– prof. dr hab. n. med. Paweł Górski,
– dr Jacek Grabowski,
– dr hab. n. med. Marcin Grabowski,
– dr hab. n. med. prof. nadzw. Janusz Heitzmann,
– Dorota Hryniewiecka-Firlej,
– dr hab. n. med. prof. nadzw. Tomasz Hryniewiecki,
– prof. dr hab. n. hum. Józefina Hrynkiewicz,
– Andrzej Jacyna,
– prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki,
– Urszula Jaworska,
– dr n. med. Grzegorz Juszczyk,
– Joanna Kopcińska,
– Krzysztof Kopeć,
– Jerzy Kozłowski,
– dr hab. n. med. prof. nadzw. Romuald Krajewski,
– Waldemar Kraska,
– dr hab. n. med. prof. nadzw. Maciej Krawczyk,
– Halina Kutaj-Wąsikowska,
– Barbara Kutryba,
– Tomasz Latos,
– dr hab. n. med. Adam Maciejczyk,
– Stanisław Maćkowiak,
– Zofia Małas,
– dr Marcin Mikos,
– prof. dr hab. n. med. Rafał Niżankowski,
– Maria Ochman,
– prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz,
– prof. dr hab. n. społ. Waldemar Paruch,
– dr hab. n. praw. Jakub Pawlikowski,
– Bolesław Piecha,
– Elżbieta Piotrowska-Rutkowska,
– dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński,
– Krystyna Ptok,
– dr n. med. Elżbieta Puacz,
– dr n. med. Konstanty Radziwiłł,
– Adam Rozwadowski,
– Elżbieta Rucińska-Kulesz,
– Anna Rulkiewicz,
– Robert Rusak,
– prof. dr hab. n. med. Konrad Rydzyński,
– prof. dr hab. Christoph Sowada,
– dr n. med. Zdzisław Szramik,
– Anna Śliwińska,
– dr hab. n. praw. prof. nadzw. Marek Świerczyński,
– dr hab. n. med. Tomasz Tomasik,
– dr n. med. Piotr Warczyński,
– Krystyna Wechmann,
– prof. dr hab. Włodzimierz Cezary Włodarczyk,
– prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki,
– Andrzej Zapaśnik,
– prof. dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski,
– prof. dr hab. n. med. Marian Zembala.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content