Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna (IDF) poszukuje osób z cukrzycą typu 2, które są w grupie ryzyka lub mają już rozwiniętą przewlekłą chorobę nerek, celem stworzenia grupy doradczej. Zadaniem członków grupy będzie opowiedzenie o swoich doświadczeniach i potrzebach związanych z życiem z cukrzycą i przewlekłą chorobą nerek.

Celem dyskusji będzie stworzenie materiałów edukacyjnych dla osób z cukrzycą typu 2 dotyczących ryzyka przewlekłej choroby nerek oraz życia z chorobą na różnych jej etapach.

Kandydat do grupy musi być osobą pełnoletnią i znać bardzo dobrze język angielski. Spotkania grupy będą się odbywały zdalnie poprzez telekonferencje.
Planowane są 4 spotkania w roku przez 4 godziny każde, będzie też wymagane samodzielne przygotowanie do spotkania.
Za uczestnictwo w pracach grupy przewidziane jest honorarium.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt bezpośrednio z IDF (w języku angielskim) na adres idfeurope@idf-europe.org

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content