Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa

22 668 47 19

sekretariat@diabetyk.org.pl

Przekaż swój 1,5% naszej organizacji. Prosto. Szybko. Za darmo.

  1. Start
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Wydarzenia i relacje
  6. /
  7. Posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia

Dnia 08.02 br. w Sejmie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Tematem posiedzenia było „Rozpatrzenie informacji o realizacji opieki nad dziećmi z cukrzycą w placówkach oświatowych, szkołach i przedszkolach: pomocy dotyczącej podawania insuliny oraz pomiarów glikemii, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności i liczby nauczycieli, którzy wyrazili zgodę na wykonywanie takich czynności”.

Dokumenty w tej sprawie przygotowało i przedstawiło Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. Głos zabrali także parlamentarzyści, w tym Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy poseł Ewa Kołodziej, jak również profesorowie diabetologii oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w obszarze cukrzycy, w tym Anna Śliwińska, prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Mimo pewnej poprawy sytuacji dzieci z cukrzycą w placówkach oświatowych w porównaniu do wcześniejszych lat, nadal brakuje systemowych rozwiązań pozwalających na zapewnienie dzieciom stosownej opieki. Przede wszystkim brak regulacji prawnych w zakresie pomocy dzieciom z cukrzycą w takich czynnościach jak podawanie insuliny, wykonywanie pomiaru poziomu glukozy, czy podanie ratującego życie glukagonu. Bezpieczeństwo dzieci z cukrzycą nie może zależeć od tego, czy opiekun wyraził lub nie wyraził zgody na pomoc w wyżej wymienionych czynnościach. Bardzo odczuwalny jest również brak pielęgniarek i higienistek szkolnych.

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne rok temu wystosowało pismo do Ministerstwa Zdrowia zawierające propozycje zmian mających na celu poprawę istniejącego stanu rzeczy, jednak dokument pozostaje bez rozpatrzenia. Bardzo pomocna byłaby obecność w szkole asystenta dziecka z cukrzycą – rozwiązanie to popierają liczni eksperci.

Środowisko diabetologiczne będzie dalej prowadziło rozmowy z Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki na temat poprawy sytuacji dzieci z cukrzycą w placówkach oświatowych.

Transmisja posiedzenia znajduje się pod linkiem:

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=3695C835F2741A97C12589490048F696#

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content