Dnia 15 czerwca br. w Sejmie odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej ds. zdrowia publicznego, którego tematem były zmiany w programie nieodpłatnych leków dla seniorów oraz obciążenia pacjentów prywatnymi wydatkami na leki. Podczas tego spotkania Prezes Zarządu Głównego PSD Anna Śliwińska apelowała o dopisanie flozyn na listę bezpłatnych leków dla seniorów.

Minister zdrowia Maciej Miłkowski przedstawił aktualne dane dotyczące tzw. listy leków 75+ oraz zapowiedział prace nad zmianami w wykazie (m.in. poszerzenie grupy wiekowej). W dyskusji poruszono problem z udzielaniem zgody seniora umożliwiającej dostęp do dokumentacji medycznej i wystawienie bezpłatnej recepty. Zwrócono uwagę, że możliwości nie są w pełni wykorzystane poprzez trudności z tym związane.

Główna dyskusja dotyczyła tematu flozyn i apelu środowiska pacjentów oraz klinicystów o dopisanie ich na listę bezpłatnych leków. W swoim wystąpieniu Anna Śliwińska podkreśliła, że flozyny mają udowodnioną skuteczność, jeśli chodzi o redukcję liczby hospitalizacji oraz śmiertelności. Zwróciła również uwagę na to, że polscy seniorzy są bardzo często obciążeni wielochorobowością, a koszty leczenia są znacznym obciążeniem dla pacjentów.

Jak również wiemy, że na tej liście pozostają niewykorzystane środki i to dosyć znacznej wysokości, więc naszym zdaniem nie ma tutaj jakichś większych przeszkód, żeby właśnie te leki zostały do tej listy dopisane” – powiedziała Anna Śliwińska.

Głosu poparcia w tej sprawie udzielili obecni na posiedzeniu eksperci: prof. Agnieszka Szypowska (konsultant wojewódzka w dziedzinie diabetologii), dr n. med. Anna Jeznach-Steinhagen (Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, WUM), prof. Agnieszka Pawlak (Asocjacja Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego) oraz Paweł Doczekalski (Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej). Wszyscy zgodnie podkreślali, że nowoczesna terapia flozynami powinna znaleźć się na tzw. liście „S”.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zapowiedział, że zlecenie Ministerstwa Zdrowia w sprawie poszerzenia listy bezpłatnych leków dla seniorów wkrótce trafi do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i stamtąd do dalszego rozpatrzenia.

Poniżej link do nagrania:
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?page=2#AF2F37EDB57D5DA1C12589C5003F0853

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content