Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa

22 668 47 19

sekretariat@diabetyk.org.pl

Przekaż swój 1,5% naszej organizacji. Prosto. Szybko. Za darmo.

  1. Start
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Nasze działania
  6. /
  7. Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds....

Dnia 18 listopada odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy zatytułowane Światowy Dzień Cukrzycy – stan polskiej diabetologii i rekomendacje zmian. Spotkanie stanowiło zwieńczenie trzydniowych obchodów Światowego Dnia Cukrzycy w Parlamencie RP, które objęte były patronatem Marszałka Senatu RP – prof. Tomasza Grodzkiego oraz wicemarszałek Sejmu RP – Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

Punktem wyjścia do dyskusji podczas posiedzenia był zestaw 8 rekomendacji zmian w zakresie opieki diabetologicznej, opracowane przez Forum Ekspertów ds. Cukrzycy. W oparciu o zaprezentowane postulaty zaproszeni eksperci przedstawili główne potrzeby i wyzwania, jakie stoją przed polską diabetologią – w tym m.in. przeznaczenie wpływów z opłaty cukrowej na leczenie cukrzycy i jej powikłań, poprawa w zakresie profilaktyki i edukacji diabetologicznej, wykorzystanie elementów opieki farmaceutycznej w opiece nad pacjentem z cukrzycą, jak również systematyczne poszerzanie dostępu polskich pacjentów do nowoczesnych leków i technologii.

W spotkaniu udział wzięli zarówno eksperci medyczni – prof. Krzysztof Strojek, konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii, prof. Leszek Czupryniak, Kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Grzegorz Dzida z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medyczne w Lublinie, jak również prof. Marcin Czech, Prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, Alicja Szewczyk, konsultant krajowa w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego, a także przedstawiciele organizacji pacjentów – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Anna Śliwińska, Prezes Zarządu Federacji Diabetyków Monika Zamarlik oraz Prezes Zarządu Fundacji Diabeciaki Barbara Kucharska.

 Chcemy aby decydenci rozumieli problemy osób z cukrzycą, aby byli świadomi tej choroby, jak jest ona poważna. Bardzo prosimy, aby dalej – nie tylko z okazji Światowego Dnia Cukrzycy – interesowali się tematem cukrzycy właśnie po to, aby opieka diabetologiczna w naszym kraju była jak najlepsza”  zaapelowała na koniec spotkania Prezes ZG PSD Anna Śliwińska.

Transmisja z posiedzenia dostępna jest na stronie: https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=187F4CC885D43B53C1258774002F86D0#

***

PRAWIE 500 posłów, senatorów oraz pracowników Kancelarii Sejmu i Senatu wzięło udział w dwudniowej akcji pomiaru poziomu glukozy.

95 OSÓB miało nieprawidłowe poziomy glukozy, w tym 12 osób poziomy ponad 200 mg/dl.

PONAD 70 parlamentarzystów podpisało się pod okolicznościową tablicą z 8 rekomendacjami zmian w zakresie opieki diabetologicznej, wypracowanymi przez Forum Ekspertów ds. Cukrzycy.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content