Cukrzyca w dobie pandemii COVID-19 oraz 100-lecie odkrycia insuliny – tym zagadnieniom poświęcone było spotkanie Zespołu Parlamentarnego ds. Cukrzycy, które odbyło się 22 czerwca 2021 r.

W swoim wystąpieniu prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz wskazał, że w konsekwencji pandemii COVID-19 doszło też do znacznego zwiększenia dynamiki innej globalnej pandemii – otyłości. Jest to efekt przede wszystkim zmian w zakresie stylu życia, do których doszło w mijającym roku – ograniczonego ruchu, zwiększonego spożycia alkoholu oraz zmiany nawyków żywieniowych.

Przytaczając wyniki badania opracowanego przez NIZP-PZH, prof. Mamcarz wskazał, że prawie 30% Polek i Polaków zauważyło wzrost masy ciała w czasie pandemii. A wraz z nim, rośnie też ryzyko cukrzycy typu 2.

Statystyki są alarmujące. „Tempo wzrostu nowych przypadków wśród dzieci i młodzieży jest najwyższe na świecie. Rocznie przybywać będzie 400 tys. dzieci z nadwagą i 80 tys. z otyłością”.

Zdaniem eksperta jednym z kluczowych działań, które należałoby wdrożyć, aby móc spowolnić tę postępującą pandemię jest przede wszystkim edukacja, zmiana zachowań konsumenckich oraz zachęcanie do aktywności fizycznej.

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka z Uczelni Łazarskiego poinformowała z kolei o powołaniu Forum Ekspertów ds. Cukrzycy, którego zadaniem jest wypracowanie rozwiązań na rzecz wsparcia rozwoju opieki diabetologicznej. Wskazała przy tym na potencjał opłaty cukrowej, z której właściwie alokowane środki mogłyby znacząco pomóc w walce z cukrzycą.

Na mocne powiązanie tematów cukrzycy i pandemii wskazywała również Beata Stepanow, Prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej, podkreślając m.in. wagę interdyscyplinarnego podejścia do cukrzycy, jak również edukacji – nie tylko pacjenta, ale również członków jego rodziny.

Jak bowiem wynika z zaprezentowanego raportu Polska rodzina z cukrzycą, świadomość i wiedza na temat cukrzycy wśród najbliższych pacjenta są mocno ograniczone. Efektem tego jest natomiast sytuacja, w której chory często nie uzyskuje potrzebnego wsparcia.

Druga część spotkania poświęcona była 100-leciu odkrycia insuliny, która zrewolucjonizowała życie pacjentów z cukrzycą. Rozpoczęło ją wystąpienie dr Bogumiła Wolnika, który zaprezentował historię odkrycia i rozwoju insuliny, postęp jaki dokonał się w zakresie insulinoterapii, jak również fakty dotyczące produkcji w Polsce.

Dla pacjenta z cukrzycą insulina tak naprawdę jest lekiem ratującym życie. Przez stulecia choroba była wyrokiem śmierci, a osoby z cukrzycą typu 1 przeżywały najwyżej rok” – rozpoczęła swoją wypowiedź Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Anna Śliwińska. Wskazała również, że powstanie PSD w 1981 r. było bezpośrednio związane z problemem dostępu do insuliny w naszym kraju – „pacjenci w Polsce zjednoczyli się, aby wspólnie walczyć o dostęp do insulin.”

Następnie Prezes przedstawiła główne wyzwania i potrzeby w zakresie insulinoterapii. Należą do nich przede wszystkim – właściwa edukacja nt. samej insuliny, sposobu jej działania oraz technik iniekcji oraz rozszerzanie dostępu do leków, wyrobów medycznych oraz technologii wspomagających skuteczne leczenie z cukrzycą. W tym kontekście Prezes Anna Śliwińska wymieniła: refundację igieł do wstrzykiwaczy, nowoczesnych metod monitorowania glikemii i podawania insuliny, zniesienie różnic w dostępie do nowoczesnych insulin pomiędzy pacjentami z różnymi typami cukrzycy, jak również zapewnianie dostępu do nowoczesnych terapii – flozyn i inkretyn, które mogą znacząco odsunąć w czasie moment włączenia insulinoterapii.

Przy okazji spotkania Prezes Zarządu Głównego PSD Anna Śliwińska wręczyła okolicznościowe medale z okazji 40-lecia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Trafiły one do Przewodniczącej Zespołu, poseł Ewy Kolodziej oraz Beaty Stepanow, Prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej współpracującej z PSD od 20 lat, w ramach podziękowania za pracę i zaangażowanie na rzecz polskich pacjentów z cukrzycą.

Nagranie posiedzenia oraz prezentacje znajdują się tutaj:
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=POSIEDZENIAZESP&Zesp=585

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content