Ponad 3,3 mln zł pozyskano na realizację Gdańskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz podpisała we wtorek z marszałkami województwa pomorskiego Mieczysławem Strukiem i Wiesławem Byczkowskim umowę na jego dofinansowanie.

Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy dotyczy prewencji cukrzycy typu 2 u osób od 35 do 64 lat, będących w grupie podwyższonego ryzyka, w Gdańsku i w Gminie Stegna. Jego realizacja pochłonie ponad 3,3 mln zł brutto, z czego wartość dofinansowania z funduszy unijnych i z budżetu państwa wynosi ponad 3,13 mln zł, a wkład własny ponad 165 tys. zł.

Celem programu jest wczesna identyfikacja osób ze stanem przedcukrzycowym i chorych na cukrzycę w fazie jej bezobjawowego przebiegu. Służyć temu mają badania przesiewowe. Program ma także zredukować czynniki ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2, ograniczyć lub wyeliminować błędne zachowania żywieniowe, pomóc w zmniejszeniu masy ciała osobom z nadwagą lub otyłością poprzez zwiększenie ich aktywności fizycznej.

W projekcie przewidziano przeprowadzenie ponad 65,7 tys. badań ankietowych. Mają one pomóc wykryć u badanej osoby ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2. Wśród osób, u których stwierdzono podwyższone ryzyko zachorowania, zostaną przeprowadzone testy OGTT, które wykazują czy dana osoba jest zdrowa, ma cukrzycę lub czy znajduje się w stanie przedcukrzycowym. Badań tych w programie przewidziano ponad 7,2 tys.

Ponad 1,2 tys. osób, u których stwierdzono stan przedcukrzycowy cukrzycy typu 2, weźmie udział w rocznym programie wsparcia, realizowanym przez lekarzy, pielęgniarki, dietetyków i fizjoterapeutów.

Realizacja projektu ma potrwać od lipca do 2019 r. do czerwca 2023 r., a pomiotem realizującym jest Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia. Sam projekt jest elementem szerszych działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców woj. pomorskiego.

Cukrzyca typu 2 jest najczęściej występującym typem cukrzycy.

Źródło: PAP/Rynek Zdrowia

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content