Zaopatrzenie w leki szpitali i ludności cywilnej Ukrainy

Z Ukrainy napływa coraz więcej próśb o pomoc w zaopatrzeniu w leki i wyroby medyczne, zarówno od osób indywidualnych, jak i placówek ochrony zdrowia. W związku z tym polskie Ministerstwo Zdrowia uruchomiło specjalny adres mailowy. Każde otrzymane zapotrzebowanie należy zgłaszać na adres lekidlaukrainy@mz.gov.pl

Rząd polski już wcześniej apelował o rezygnację ze zbiórek leków na własną rękę. Jak czytamy w komunikacie Ministerstwa Zdrowia:

Biorąc pod uwagę specyfikę przechowywania oraz transportu tego typu produktów, a także potrzebę skoordynowania dostaw z przedstawicielami władz Ukrainy, Ministerstwo Zdrowia, GIF i URPL apelują o powstrzymanie się od organizowania takich zbiórek leków.

Ministerstwo Zdrowia jest w bieżącym kontakcie z Ambasadą Ukrainy w Polsce, która na bieżąco przekazuje zapotrzebowanie na konkretny asortyment medyczny. Wysyłka leków jest też koordynowana na poziomie całej Unii Europejskiej i odbywa się za pośrednictwem Polski. Za bieżące dostawy leków odpowiada, przy ścisłej współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.

Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej uchodźców na terenie Polski

Zgodnie z informacją przekazaną przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filipa Nowaka Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, pomoc medyczna będzie udzielana na identycznych zasadach, jak dla polskiego pacjenta.

Wchodzące przepisy mają działać z datą wsteczna od 24 lutego, czyli od dnia wejścia wojsk rosyjskich na Ukrainę. Minister Zdrowia Adam Niedzielski poinformował: Każdy obywatel Ukrainy, bez względu na to czy wymaga hospitalizacji, leczenia specjalistycznego w trybie ambulatoryjnym, czy pomocy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, ma możliwość pomocy i ta pomoc powinna być udzielona. 

Bezpłatne infolinie pomocowe dla uchodźców

– ogólny telefon do spraw cudzoziemców po ukraińsku: +48 47 721 75 75
– Miejskie Centrum Kontaktu po ukraińsku: 19 115
– ogólny numer interwencyjny: 987
– całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia po polsku i ukraińsku: 800 190 590 (można uzyskać informacje, gdzie znaleźć pomoc medyczną)

Lista punktów informacyjnych i infolinii wojewódzkich:
https://www.gov.pl/web/udsc/punkty-informacyjne-i-infolinie-urzedow-wojewodzkich

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content