W związku z pozytywną rekomendacją Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dla flozyn, Prezes ZG PSD Anna Śliwińska wystosowała pismo do Ministra Zdrowia.

Polska jako jedyny kraj w Unii Europejskiej nie refunduje flozyn, nowoczesnych leków przeciwcukrzycowych, o których refundację środowisko diabetologiczne zabiega od dawna. W związku z wydaną w ostatnich dniach pozytywną rekomendacją AOTMiT, polscy diabetycy ponownie apelują do Ministra Zdrowia o wprowadzenie flozyn do refundacji.

Poniżej pismo Prezes ZG PSD w tej sprawie:

MZ flozyny

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content