Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa

22 668 47 19

sekretariat@diabetyk.org.pl

Przekaż swój 1,5% naszej organizacji. Prosto. Szybko. Za darmo.

 1. Start
 2. /
 3. Blog
 4. /
 5. Aktualności
 6. /
 7. Pandemia COVID-19 a choroby...

COVID-19 a astma

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Alergologicznego chorzy z astmą powinni:

 • Przyjmować leki zgodnie z zaleceniami lekarza
 • Nie odstawiać leków wziewnych bez konsultacji z lekarzem prowadzącym
 • Pamiętać o poprawnej technice stosowania inhalatora, a w razie kłopotów z jego obsługą skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą
 • Upewnić się, że mają wystarczającą ilość leków na najbliższy miesiąc
 • Utrzymywać zdrowy styl życia
 • Pamiętać o szczepieniach przeciwko grypie. Należy podkreślić, że grypa i infekcje górnych dróg oddechowych mogą zaostrzyć przebieg astmy.
 • Zachowywać dystans społeczny zalecany przez Państwową Inspekcję Sanitarną (minimum 2 metry od innych osób, często myć ręce wodą i mydłem (przez przynajmniej 30 sekund), zakrywać usta maseczką (szczególnie podczas kichania lub kaszlu)
 • W razie potrzeby konsultacji lekarskiej wybierać system e-porad lekarskich (internetowych lub telefonicznych)
 • Nie wychodzić z domu bez wyraźnej konieczności (pomimo faktu, że wiele centrów usługowych zostało częściowo otwartych)
 • W przypadku zakażenia COVID-19 kontynuować przyjmowanie wszystkich dotychczasowych leków na astmę. W przypadku stosowania sterydów wziewnych nie odstawiać ich bez konsultacji z lekarzem prowadzącym
 • Skontaktować się z lekarzem w przypadku pogorszenia kontroli astmy
 • W przypadku wizyty w szpitalu zaopatrzyć się w potrzebne leki, rękawiczki ochronne i dobrej jakości maseczkę na twarz

COVID-19 a choroby układu krążenia

W opublikowanej 1 maja 2020 pracy na łamach NEJM (New England Journal of Medicine) potwierdzono wcześniejsze obserwacje sugerujące, że podstawowa choroba sercowo-naczyniowa jest związana ze zwiększonym ryzykiem śmierci szpitalnej wśród pacjentów hospitalizowany z COVID-19. NIE POTWIERDZONO natomiast wcześniejszych obaw dotyczących potencjalnie szkodliwego związku inhibitorów ACE lub ARB (sartanów)  i podwyższonego ryzyka zachorowania i ciężkiego przebiegu COVID-19.

Eksperci Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego przygotowali wykresy podsumowujące aktualną wiedzą na temat czynników ryzyka zachorowania na COVID-19 oraz czynników ryzyka zgonu z powodu COVID-19 (ryc. 1. oraz ryc. 2.).

Ryc. 1. Czynniki ryzyka COVID-19. Źródło: https://nadcisnienietetnicze.pl/sites/default/files/aktualnosci/Nowe%20badania%20rycina.pdf

Istotność statystyczna wskazuje, że dany czynnik rzeczywiście jest związany z ryzykiem zachorowania na COVID-19. Jak widać na powyższej rycinie największym ryzykiem zachorowania na COVID-19 obarczone są osoby z chorobami układu oddechowego. Dlatego też tak ważne jest stosowanie się do wyżej wymienionych zaleceń w tej grupie chorych.

Ryc. 2. Czynniki ryzyka zgonu w przebiegu COVID-19. Źródło: https://nadcisnienietetnicze.pl/sites/default/files/aktualnosci/Nowe%20badania%20rycina.pdf

Jak widać na powyższej rycinie czynnikami zwiększającymi śmiertelność z powodu COVID-19 są: wiek powyżej 65 lat, choroba wieńcowa, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), palenie papierosów. Należy podkreślić, że czynnikami zmniejszającymi ryzyko zgonu w przebiegu COVID-19 są: PŁEĆ ŻEŃSKA, stosowanie przez chorych z chorobami układu krążenia inhibitorów ACE oraz stosowanie leków na obniżenie cholesterolu – STATYN.

Podsumowując wyniki dotychczasowych badań należy stwierdzić, że nie wykazały one związku pomiędzy nadciśnieniem tętniczym a ryzykiem COVID-19 i ciężkością jego przebiegu. Co więcej, stosowanie leków takich jak inhibitory ACE i sartany nie wpływa na ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, a wręcz może je zmniejszyć.

Stanisław Surma, student medycyny
Monika  Romańczyk, studentka medycyny
prof dr hab. n. med. Krzysztof Łabuzek

Piśmiennictwo:

 1. https://www.pta.med.pl/wp-content/uploads/PTA-COVID19-Stanowisko-31.03.2020.pdf
 2. https://nadcisnienietetnicze.pl/nowe-badania-dla-covid-19
 3. Mancia G, Rea F, Ludergnani M i wsp. Renin–Angiotensin–Aldosterone System Blockers and the Risk of Covid-19. New England Journal of Medicine 2020.
 4. Reynolds HR, Adhikari S, Pulgarin C i wsp. Renin–Angiotensin–Aldosterone System Inhibitors and Risk of Covid-19. New England Journal of Medicine 2020.
 5. Mehra MR, Desai SS, Kuy S i wsp. Cardiovascular Disease, Drug Therapy, and Mortality in Covid-19. New England Journal of Medicine 2020.
 6. Tedeschi S, Giannella M, Bartoletti M i wsp. Clinical impact of renin-angiotensin system inhibitors on in-hospital mortality of patients with hypertension hospitalized for COVID-19. Clin Infect Dis 2020.

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content