Nowy refundowany preparat dla diabetyków wymagających insulinoterapii

Prof. Czupryniak: Mamy skansen w obrębie leków dla cukrzyków
2 stycznia 2019
Debata „Gazety Polskiej” na temat leczenia i skutków cukrzycy
3 stycznia 2019

Nowy refundowany preparat dla diabetyków wymagających insulinoterapii

W wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2019 roku pojawił się nowy refundowany preparat, który poszerza dostęp pacjentów do nowoczesnej insulinoterapii. Nowy lek to długodziałający analog insuliny ludzkiej w postaci insuliny glargine.

Po wstrzyknięciu do tkanki podskórnej, uwalniane w sposób ciągły małe ilości insuliny glargine umożliwiają utrzymanie na stałym poziomie przewidywalnego stężenia leku z przedłużonym czasem działania. Początek działania insuliny glargine po podaniu pod skórę występuje po 1,5–2 godzinach, działanie leku utrzymuje się ok. 24 godziny. Lek podaje się raz na dobę w godzinach wieczornych.

Po podaniu podskórnym insuliny glargine zdrowym ochotnikom i pacjentom z cukrzycą, stężenia insuliny w surowicy krwi wskazywały na wolniejsze i znacznie wydłużone wchłanianie oraz brak szczytowego stężenia w porównaniu do ludzkiej insuliny NPH.

Minister Zdrowia, wprowadzając nowy lek, pozostawił bez zmian wskazania uprawniające do refundacji insuliny glargine: cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci od 6 roku życia; cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca typu 1 u dzieci w wieku od 2 do 6 lat oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia).

« Strona główna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *