List od biskupa Romualda Kamińskiego:

List

Poniżej kilka słów o ks. Mirosławie Danielskim:

Ks. kan. mgr Mirosław Danielski urodził się w 1963 r. w Wyszkowie. Święcenia kapłańskie przyjął w Płocku w 1989 r. W latach 1994-99 pracował w Rosji w Nowogrodzie Wielkim koło Petersburga jako misjonarz. Ze względu na stan zdrowia powrócił do Polski, gdzie pracował jako proboszcz parafii Woźniki w diecezji płockiej i zarządzał gospodarstwem seminaryjnym. W latach 2004-2008 ponownie pracował w Rosji, jednak ze względu na zmiany w przepisach powodujące problemy wizowe wrócił do Polski. Do roku 2013 w parafii Dobrzyń nad Wisłą pełnił obowiązki Dziekana. Obecnie jest proboszczem parafii św. Małgorzaty w Zatorach koło Serocka.

Ks. kan. mgr Mirosław Danielski choruje na cukrzycę typu 2 od 2006 r., od 2011 r. przyjmuje insulinę, dlatego też problemy diabetyków są mu bardzo bliskie.

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content