Zgodnie z Uchwałą nr 10 z dnia 02.06.2017 w Dąbrowie Górniczej, ogłaszam nabór kandydatów do Komisji Statutowej celem opracowania nowelizacji Statutu.

Zgodnie z par. 74 Statutu PSD, Komisja liczyć będzie od 5 do 7 osób. Kandydatów proszę zgłaszać pisemnie do dnia 31.05 br. na adres Biura ZG PSD ul. Wiosny Ludów 71, 02-495 Warszawa lub drogą mailową na adres sekretariat@diabetyk.org.pl

Zalecane jest, aby kandydat posiadał pocztę elektroniczną. W ten sposób będzie łatwiej członkom Komisji analizować zgłaszane propozycje i przygotowywać się do posiedzeń. Skład Komisji Statutowej zostanie zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego PSD w czerwcu br.

Anna Śliwińska
Prezes Zarządu Głównego PSD

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content