W związku z planowanym na listopad 2019 Krajowym Walnym Zebraniem Delegatów, na którym nowelizowany będzie Statut PSD, proszę Oddziały i Koła o przesyłanie propozycji zmian w Statucie.

Uwagi i propozycje proszę zgłaszać pisemnie do dnia 31.12.2018 do Biura ZG PSD drogą mailową (prezes@diabetyk.org.pl) lub pocztą tradycyjną (ul. Wiosny Ludów 71, 02-495 Warszawa)

Anna Śliwińska
Prezes ZG PSD

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content